De mannen hebben het altijd gedaan

Tijdens één van mijn trainingen vertelde een deelnemer onlangs een casus. Het ging over een jongetje van 11 jaar oud bij wie een vermoeden van seksueel misbruik was.

De deelnemer durfde haar vermoedens niet met de ouders te bespreken omdat ze er vanuit ging dat er inderdaad sprake was van seksueel misbruik. En dat niet alleen, ze had óók al min of meer de vader beschuldigd. En dat is iets waar je enorm voor ‘moet’ oppassen.

Bekijk mijn nieuwe video waarin ik je uitleg:

  1. waarom je niet altijd uit moet gaan van seksueel misbruik als je daar een vermoeden van hebt
  2. dat jij niet aan waarheidsbevinding hoeft te doen
  3. of we bij misbruik altijd eigenlijk wel altijd mannen en vooral de ‘vaders’ moeten beschuldigen
  4. wat de valkuil van invulling is

Nadat de zaak van Robert M. in 2010 aan het licht kwam, veranderde er veel voor mannen met name werkzaam in kinderopvang, zorg en onderwijs. Ouders waren plotseling bang dat hun kind op een zogenaamd veilige plek zou worden misbruikt. En mannelijke professionals waren ineens heel erg op hun hoede uit angst om vals beschuldigd te worden van seksueel misbruik. Dat is een begrijpelijke reactie van zowel de ouders als de mannelijke medewerkers, maar het is ook schadelijk. Want juist op dit soort plekken zijn mannen onmisbaar als rolmodel voor kinderen. Mannen brengen een geheel andere energie met zich mee dan vrouwen en dat hebben kinderen nodig. Ik heb een aantal jaar geleden veel trainingen mogen verzorgen voor een fantastisch kinderdagverblijf dat wordt gerund door twee mannen. Ik zou het heel spijtig vinden als mensen vanuit de verkeerde overwegingen geen gebruik meer van dit kinderdagverblijf zouden maken.

De ouders van de kinderen die slachtoffer waren van Robbert M. en consorten hadden zo graag gewild dat een medewerker hen had aangesproken over een zorg, of over iets dat hen was opgevallen aan het gedrag van hun kinderen. Want zo’n gesprek kan het begin zijn van een onderzoek waarbij misbruik gestopt of voorkomen kan worden. Het is niet altijd thuis waar de onveiligheid, misbruik of mishandeling bij plaatsvindt. Voor een ouder kan het dus ook heel dankbaar zijn dat jij als leerkracht, medewerker op de kinderopvang of de maatschappelijk werker het lef had een zorg met de ouders te bespreken.

Jij kunt echt het grote verschil maken. Heb jij dat lef?

Voel je vrij om deze blog verder te delen via mail of via één van de social media kanalen, want op deze manier kunnen meer mensen de kans krijgen mee te bouwen aan veiliger wereld zonder kinderleed en die ene speciale persoon te worden voor een kind!

Checklist Meldcode Proof Dessaur Trainingen

Checklist Meldcode Proof

Sinds een paar jaar is het voor organisaties die met kinderen werken wettelijk verplicht om de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld toe te passen. Maar hoe doe je dat nu precies, en aan welke voorwaarden moet je voldoen? Is jouw organisatie al Meldcode Proof? Je komt erachter met mijn gratis checklist!

De Bespreekboom | Naomi Dessaur

Naomi's Bespreekboom

Veel professionals blijven zoeken naar wat de beste manier is om seksualiteit bespreekbaar te maken met ouders of verzorgers. Daarnaast is het op juiste wijze reageren op seksueel gedrag van kinderen of zorgen van ouders hieromtrent een andere grote uitdaging. Om je hierbij te helpen heb ik De Bespreekboom, dé tool voor professionals om seksueel gedrag van kinderen bespreekbaar te maken’ ontwikkeld. Deze gratis tool helpt je om het verschil te maken voor kinderen.