Menno Saalbrink

Recentelijk heb ik de Aandachtsfunctionarissentraining en het Vlaggensysteem training gevolgd. Ik heb superveel geleerd in beiden trainingen. Zo weet ik als opgeleide aandachtsfunctionaris nu veel meer over de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, hoe ik de gesprekken die hierbij horen kan voeren en kan ik mijn collega’s hierbij ondersteunen. Het oefenen met de acteur vond ik super waardevol.

De training van het vlaggensysteem heet mij geleerd om het seksuele gedrag van kinderen goed te beoordelen, op een objectieve manier, het gesprek aan te gaan met zowel betrokkenen als ouders en hier een vlag aan te verbinden. Op deze manier probeer je een gezonde seksuele ontwikkeling te stimuleren.

Iedereen die met kinderen werkt zou deze trainingen ‘moeten’ volgen naar mijn mening, zo zullen meerdere kinderen in een veilige situatie opgroeien en een goede seksuele ontwikkeling doorlopen.
De trainingen vond ik interessant door de nieuwe kennis die ik leerde en de nieuwe cijfers en feiten maakte veel indruk op me. Doordat ik beide trainingen heb gevolgd, die enorm aanvullend op elkaar zijn) kan ik nu makkelijker in gesprek over dit soort onderwerpen, mijn ogen werden echt geopend.

Ik heb veel ideeën, door de beide trainingen hoe we seksualiteit nog meer bespreekbaar kunnen maken. Hoe waardevol is het om voor een leerling hier open over te kunnen spreken en te zorgen dat ze een gezonde ontwikkeling doormaken. De meldcode wil ik vooral onder de aandacht blijven houden bij ons team, zodat iedereen alert blijft en blijft signaleren.

Naomi was als trainer heerlijk duidelijk. Ze weet waar ze over praat, luistert goed naar de cursisten en grijpt in of stuurt bij waar nodig. Ook al was de training online, ze had altijd de regie, zorgde ervoor dat ook anderen naar elkaar luisterde, deed veel interactieve oefeningen en ik voelde steeds verbinding met de andere deelnemers en had vaak niet eens door dat het online was.

Heb je twijfel over één van deze trainingen? Bij twijfel sowieso doen! Het onderwerp is heel erg interessant en het is hoognodig dat er meer mensen in geschoold worden. Samen maken we de wereld een beetje beter.

Menno Saalbrink

Bewegingsonderwijzer de Polsstok

Claire Woltering

Naomi Dessaur heeft een training verzorgd voor een groep kinderartsen, over huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze training is gegeven voor meerdere specialisten van andere vakgroepen in het RdGG, en ook voor arts-assistenten van deze specialismen. Deze training zou ik willen aanbevelen voor iedere medisch professional die onvoldoende kennis of ervaring heeft met gesprekstechnieken in moeilijke / beladen situaties. De nadruk lag in deze training op gespreksvaardigheden: hoe vertel je een ouder of verzorger dat je je zorgen maakt, dat je het verhaal van hen over de toedracht niet kan rijmen met het letsel, dat je advies gaat vragen bij Veilig Thuis, cq gaat melden bij Veilig Thuis? In de opleiding tot arts wordt (te) weinig aandacht besteed aan gespreksvaardigheden. Voor veel professionals is het lastig om zo’n gesprek te voeren. Echter het is belangrijk om een dergelijke vaardigheid te beheersen als arts, ongeacht het specialisme; zoals bij het voeren van slecht nieuws gesprekken bijvoorbeeld. Deze algemene bagage en randvoorwaarde kan met deze training gemakkelijk worden aangevuld en op de werkvloer worden ingezet. Naomi begint de nascholing met een introductie van zichzelf en haar expertise, uitwisseling van ervaringen, verwachtingen laten uitspreken over de leerdoelen, e.d. Daarna volgt een stukje theorie, hierbij houdt ze rekening met de voorkennis van de (assistent-) specialist. Als docent en gespreksleider creëert zij een veilig leerklimaat voor het volgende deel: het voeren van gesprekken, een rollen spel, waar veel medisch professionals een milde ‘allergie’ voor hebben. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een ervaren actrice. Deze speelt de rol van diverse soorten moeders: de boze, verontwaardigde, of ontkennend, afwerende moeder bijvoorbeeld. Ook een slachtoffer van huiselijk geweld kan zo’n rol zijn. Zij en Naomi waren goed op elkaar ingespeeld. Hierdoor kon per moment de ‘film’ worden onderbroken, aangepast, herhaald e.d. Omdat het klimaat veilig was, kon er veel worden nabesproken en dus veel worden geleerd.

Claire Woltering

Kinderarts, Voorzitter commissie Veilig Thuis - Reinier de Graaf Delft

Alisa van de Capelle zwart-wit

De training voor aandachtsfunctionarissen heeft ervoor gezorgd dat het onderwerp van kindermishandeling en huiselijk geweld structureel onder de aandacht komt onder onze collega’s. Alle zorgcoördinatoren van onze locaties deden mee: wij zien elkaar niet vaak en door deze training zijn we meer een groep geworden in plaats van eenlingen op onze locatie. Ik heb Naomi leren kennen tijdens een voorlichtingsmiddag van Veilig Thuis Drenthe. Zij gaf daar een workshop en ik was meteen onder de indruk van haar verhaal. Daarom wilde ik dat de schoolleiding Naomi voor deze training zou inzetten. Naomi is op een missie om gevoelige en belangrijke onderwerpen bespreekbaar te maken en kindermishandeling te stoppen. De training was dan ook echt een eyeopener en heel intens. Naomi weet heel goed hoe ze de soms zware onderwerpen moet overbrengen en zet je in beweging. Ik zou deze training dan ook aanbevelen aan iedereen die met kinderen of volwassenen werkt en de zorg coördineert binnen een organisatie. De training zorgt ervoor dat je je wilt aansluiten bij de missie van Naomi en aan de slag wil gaan om het verschil te maken voor de kinderen in jouw organisatie.

Alisa van de Capelle

Zorgcoördinator - Esdal Vakcollege

Review Odette Tieleman

Training Aandachtsfunctionaris - “Bij de Training voor Aandachtsfunctionaris leer je op een interactieve en praktijkgerichte manier de 5 stappen van de meldcode toepassen. Je leert wat de signalen zijn van kindermishandeling en huiselijk geweld, en hoe je deze bespreekbaar kunt maken. Mijn oogkleppen gingen al heel snel af. Ik was in de veronderstelling dat bij ons geweld en mishandeling niet veel voorkwamen omdat onze school in een hoogopgeleide wijk staat. Dit bleek echter geen reden en ik begreep al gauw dat het helaas ook op onze school voorkomt. Naomi is een warm en open persoon die geen situatie uit de weggaat. De training was helder, gestructureerd maar ook zeer divers. Haar open houding zorgt dat dit beladen onderwerp iets luchtigs krijgt waardoor je makkelijker tot handelen komt. Door de training is mijn houding veranderd en ben ik alerter. Ik vind het een must dat er nog een aandachtsfunctionaris bij ons op school komt. Verder zou ik graag een studiedag plannen voor het team met een ervaringsdeskundige en/of acteur. Zoals je ieder jaar BHV opfrist, zo zouden we zeker ook met dit belangrijke onderwerp aan de slag moeten blijven.

Odette Tieleman

Intern begeleider & Remedial Teacher

Review Renate Bos

De Masterclass heeft mij veel geleerd over de normale seksuele ontwikkeling van een kind, over grensoverschrijdend gedrag en wat je moet doen bij signalen van misbruik. Ik was vooral blij met de DESSAUR-methode: wat een geweldige richtlijn voor een zorggesprek met ouders of kinderen! We gingen direct aan de slag met het oefenen van de methode. Deze Masterclass heeft me geleerd dat je een heel betrokken gesprek kunt voeren zonder er omheen te draaien. Naomi is een heel prettig persoon om naar te luisteren, ze vertelt een heel duidelijk verhaal en geeft volop ruimte voor vragen of eigen inbreng. Ik zou daarom iedereen die met ouders en/of kinderen werkt aanbevelen om deze Masterclass te volgen.

Renate Bos

Pedagogisch Medewerker - Kinderopvang Kwest

Op het NVK/JGZ congres voor kinderartsen en jeugdgezondheidszorg artsen heeft Naomi Dessaur in samenwerking met Helder Theater een interactieve en inspirerende workshop verzorgd m.b.t. het praten met kinderen over seksueel misbruik. Direct van begin tot eind wist ze de zaal te boeien, mee te nemen in haar verhaal en met heldere tips te laten oefenen. Ze weet inhoudelijk waar ze het over heeft, spreekt duidelijk vanuit ervaring. Zij weet een zaal te verleiden om een moeilijk taboe-vol onderwerp als seksueel misbruik bespreekbaar te maken en hen ermee te laten experimenteren, waarbij mensen zich kwetsbaar mogen en kunnen opstellen.

Anita Seinen

Eigenaar SCEM

Masha Pinedo

Ik heb de training Aandachtsfunctionaris met veel plezier gevolgd bij Naomi Dessaur. Stichting Villa Pinedo heeft sinds 1 1/2 jaar een Online-Buddyproject waarmee al 1100 kinderen gekoppeld zijn aan een Buddy. Ik ben Kindertherapeut maar vond dat ik te weinig kennis had over kindermishandeling en huiselijk geweld. Drie van onze 7 medewerkers hebben de training gevolgd. Dit doen wij om seksueel misbruik en andere vormen van kindermishandeling eerder te herkennen en adequaat te kunnen handelen. Je leert hoe je op een zorgvuldige manier het gesprek met een kind aan kunt gaan zonder hun vertrouwen te verliezen. Ik ben Naomi dankbaar voor deze training.

Marsha Pinedo

Directrice Stichting Villa Pinedo

Leila van den Broek en Ted Kloosterboer

GZ psycholoog GGZ Delfland - Stichting Praat

Aseel Alamili

De training Zorgvuldig Handelen bij een Vermoeden van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling laat je basiskennis over kindermishandeling herleven. Je krijgt op een leuke manier nieuwe informatie, bijv. over de meldcode. Deze nieuwe inzichten maken mij weer scherp op signalen van kindermishandeling. Vooral de opdracht waarbij we naar kinderen leerden luisteren om hun 'geheim' te begrijpen, heeft mij erg geraakt. De gesprekken die ik met kinderen voer gaan sindsdien een stuk beter. Dankzij de training zal ik nog bewuster omgaan met het geheim dat een gezin met zich meedraagt. Ik heb geleerd om met een open vizier te luisteren, de wanhoop en onmacht van ouders erkennen en het kind steunen in zijn strijd. Het is een moeilijk onderwerp, maar Naomi wordt één met de groep en stelt zich op als een fijne 'collega' waarmee je in gesprek gaat en veel van kunt leren.

Aseel Alamili

Mentor en gezinscoach - Centrum Jeugd & Gezin Den Haag

Lian de Bruijn

Naomi is een deskundige en professionele trainster. Ze beweegt zich soepel binnen diverse werkvelden (o.a. scholen, kinderdagverblijven en de GGZ), met diverse opgeleidde medewerkers. Ze zorgt ervoor dat haar (actuele) kennis en expertise goed aansluiten bij de doelgroep, waardoor de trainingen zeer waardevol zijn. De waardering voor haar trainingen door de deelnemers is altijd hoog. Naomi gaat tot de kern van zaken op een veilige,duidelijke en respectvolle wijze. Daarnaast ken ik Naomi ook in de rol van coach. Ze begeleidt intervisies op een gestructureerde en professionele wijze met veel aandacht voor de deelnemers en hun inbreng. Dit maakt dat er in een kort tijdbestek veel wordt besproken met een duidelijke kop en staart. Het maken van afspraken met Naomi verloopt soepel en consistent.

Lian de Bruijn

Beleidsadviseur kwaliteit en zorg - GGZ Delfland

Kista Eshuis

De Masterclass Seksualiteit en Misbruik geeft inzicht in de do’s en don’ts in gesprekken met cliënten over seksualiteit en zorgen rondom seksualiteit. Verder is het prettig en verfrissend dat de masterclass de basisinformatie over het vlaggensysteem en de meldcode kort en krachtig behandelt. Het is leerzaam maar ook confronterend om in de huid te kruipen van onze cliënten, maar het maakt je ook bewust van je eigen handelen omtrent het thema van seksueel misbruik en seksualiteit. Wat ik hier heb geleerd pas ik dan ook direct toe in de praktijk. Ik zal een volgende keer sneller mijn zorgen uitspreken. Naomi is een enthousiaste trainer die met veel rust en op een boeiende manier het onderwerp seksualiteit en misbruik behandelt. Voor iedereen die in z'n werk of daarbuiten met dit thema te maken heeft is deze masterclass bijzonder nuttig. Het gaat niet alleen over hulpverlening maar ook over je inleven in de ander, je leert wat gewenst en ongewenst gedrag is en hoe je op een goede manier dat gesprek aangaat als je zorgen hebt.

Krista Eshuis

Ambulant Hulpverlener - Stichting Jeugdformaat

Mark Siep

Plukkebol Kinderopvang maakt naar volle tevredenheid gebruik van de diensten van Dessaur trainingen. Dessaur trainingen heeft op deskundige wijze en met grote passie gezorgd dat er binnen ons kindercentrum continu aandacht is gekomen voor het thema kindermishandeling. Dit door het trainen van de pedagogisch medewerkers en hun leidinggevenden. Dessaur training heeft een adviserende rol gehad richting het management team over het aanstellen van aandachtsfunctionarissen en de te voeren protocollen. Als Plukkebol worden wij steeds op de hoogte houden door Dessaur training over nieuwe wet en regelgeving. In de trainingen worden korte blokken theorie afgewisseld met oefensituaties. De inzet van acteurs in de trainingen is goed bevallen. Medewerkers zijn enthousiast en blijken na het deelnemen aan de training goed toegerust te zijn. Het is prettig dat medewerkers na de trainingen een beroep kunnen op Dessaur training als zij een casus willen voorleggen. Als Plukkebol kinderopvang kunnen wij Dessaur training van harte aanbevelen.

Mark Siep

Directeur kinderopvang Plukkebol

Anne van Gils

Leerkracht VSO ZML onderwijs Herman Broerencollege

De training Zorgvuldig Handelen bij een Vermoeden van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is een intensieve training die je opnieuw alert maakt op signalen van geweld. Hierdoor realiseer ik me nog beter hoe moeilijk het voor een kind moet zijn als het mishandeld wordt. Ik besef nu hoe belangrijk het is om de moed te hebben om problemen bespreekbaar te maken. Naomi zet een prettige en veilige sfeer neer waardoor we op een constructieve manier over dit moeilijke onderwerp konden praten. Ik heb hierdoor nu weer een heldere focus op dit onderwerp. Daarom ga ik samen met mijn collega's nog meer de focus leggen op veiligheid en het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling. We gaan aan de slag met protocollen hierover en maken werkafspraken met collega's. Ik zou deze training aanbevelen aan iedereen die professioneel met kinderen te maken heeft en oprecht begaan is met hun welzijn.

Medewerker Jeugd en Gezin

Luud van Eck

De Masterclass "zeg nee tegen seksueel misbruik" zoals ik die gevolgd heb bij Naomi Dessaur, is zeer informatief en geeft concrete handvatten hoe je als hulpverlener kunt reageren op signalen van seksueel misbruik. Met name het voeren van gesprekken, waarin je je zorgen uit aan ouders en / of het betrokken kind, wordt uitvoerig behandeld en geoefend. Naomi Dessaur geeft tijdens deze gespreksoefening heldere feedback waar je echt wat aan hebt!. De Masterclass is een aanrader voor iedereen die intensief met kinderen werkt.

Luud van Eck

VSO ZML De Triviant

Xandra van Merle

Naomi heeft als trainster medewerkers in opleiding en ervaren medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming op een sterke interactieve wijze een verdiepingsslag geboden in het praten met kinderen en jongeren over beladen onderwerpen. Theorie wordt direct toegepast in rollenspelen met intensieve coaching. Deelnemers zijn zeer te spreken over deze aanpak en over de deskundigheid van Naomi.

Xandra van Merle

Opleidingsinstituut DJI

Lissy van 't Voort

De training voor aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling heeft Naomi voor Parlan op maat gemaakt verzorgd in open aanbod. Tijdens de training bleek dat er behoefte was aan meer verdieping waar Naomi goed op in gaat. Ze deed dit op zo’n manier dat het precies aansloot bij de kennis en vaardigheden die al bij de medewerkers in huis waren en de fase waarin de organisatie zich bevond. Naast dat deze training Parlan niet alleen goed getrainde medewerkers heeft opgeleverd kon de verbeterde meldcode vervolgens ook op een goede manier geïmplementeerd worden. Hierdoor voldoet deze nu aan de wettelijke eisen en kunnen we er echt mee aan de slag. De training kan ik van harte aanbevelen aan iedere organisatie die medewerkers een gedegen training voor ‘aandachtsfunctionaris’ wil bieden. Dit kunnen zowel grote als kleine organisaties zijn. In de training werkt Naomi met een ervaringsdeskundige en een trainingsacteur. Dit zijn zeer krachtige werkvormen. Dit was en is een enorme meerwaarde, waardoor we ook voorafgaande voor de training kozen van Dessaur Trainingen. Naomi is door iedereen als een zeer prettige trainer ervaren. Zij weet snel een gevoel van veiligheid te creëren binnen de groep waardoor het leereffect ook groot is. Het oefenen van gespreksvaardigheden en het doen van verschillende opdrachten hebben de medewerkers meer inzicht gegeven in hoe zij ‘kijken naar’ en ‘reageren op’ kindermishandeling en huiselijk geweld.

Lissy van 't Voort

Beleidsmedewerker en aandachtsfunctionaris - Parlan

Karin Verheijen

Ik heb de training voor Aandachtsfunctionarissen ervaren als een allesomvattende training met veel afwisseling. Het geeft je ruimschoots de bagage mee om als aandachtsfunctionaris de praktijk in te gaan en collega’s te ondersteunen. Mijn rugzak is nu nog meer gevuld en het is weer bevestigd dat je altijd iets voor een kind kan doen, ook al is het maar iets kleins: die ene aai over de bol of het luisterend oor kan al het verschil maken. Wat ik heel bijzonder vond van deze training is het aangrijpende verhaal van de ervaringsdeskundige en het oefenen met de acteur. Je ziet de zaken dan echt vanuit het perspectief van het slachtoffer en dat helpt enorm om te begrijpen wat je als professional moet doen. De acteur speelde geweldig goed en realistisch. Hoe spannend het ook is om een rollenspel aan te gaan, het is zo leerzaam! Naomi is een hele fijne en toegankelijke trainer waardoor er vertrouwen ontstaat en een prettige sfeer. Daarnaast brengt Naomi haar passie voor kinderleed heel duidelijk en enthousiast over. Ik raad deze training dan ook aan iedereen aan die in z’n werk te maken heeft met kinderen.” Wie op zoek is naar een spreker die aansprekend en boeiend kan vertellen, raad ik ook Naomi aan. Ze is sterk en betrouwbaar en betrekt haar publiek bij het verhaal. Toen ze bij ons kwam vertellen over de Meldcode, was ze zelf geveld door de griep. Maar ze stond vol overtuiging voor een groep van 80-100 medewerkers te spreken. Ze stáát er gewoon en vertelt een verhaal dat echt binnenkomt bij het publiek.

Karin Verheijen

Jeugd-/Stafverpleegkundige Jeugd Gezondheid Zorg Zuid- Holland West

Marlene Visser

Naomi heeft de training "meldcode kindermishandeling" en "vlaggensysteem" gegeven aan een groep leerkrachten (waaronder ikzelf) en onderwijsassistenten bij mij op school. Het Vlaggensysteem gaat over het duiden en bespreekbaar maken van seksueel gedrag van leerlingen. Naomi creëert een veilige sfeer, komt direct tot de kern, benoemt de dingen en situaties bij hun naam, zorgt er daardoor voor dat voor eenieder duidelijk is wat er wordt bedoeld. Naomi heeft oog voor de individuele cursisten. Ze waarborgt het veiligheidsgevoel en vraagt door waar nodig. Ze is direct en geeft duidelijk haar mening. Ze inspireert en opent je ogen voor dingen waarvan je zou wensen dat het niet gebeurt. Jíj bent een schakel om de (ernstige) situatie waarin het kind zit te veranderen. Na de training kun je geobserveerd gedrag objectief duiden, je weet volgens welke stappen je moet handelen en bent in staat om met de ouders en het kind in gesprek te gaan.

Marlene Visser

Leerkracht VSO ZML - Herman Broerencollege

Ian Laycock

Deputy headteacher Senior School The British School in the Netherlands

Anne van Gils

Naomi Dessaur heeft een training verzorgd op mijn werk. Ik ben werkzaam als leerkracht in het VSO van het ZML-onderwijs aan het Herman Broerencollege in Delft. De eerste bijeenkomsten stonden in het teken van het bespreekbaar maken van zorgen. Naomi heeft ons geleerd om hierin open en authentiek te zijn en om zonder oordeel een gesprek in te gaan. Na een oefening met een acteur heeft Naomi laten zien dat het heel goed mogelijk is om een gesprek dat verkeerd gaat weer in de goede richting te zetten door simpelweg opnieuw te beginnen: ‘Sorry, ik geloof dat ik mezelf nu even niet zo goed uitdruk. Mag ik het nog eens proberen?’. Het creëren van een ja-setting kwam aan bod zoals ook het zoeken naar een oplossing in plaats van te focussen op een probleem. Bij oudergesprekken n.a.v. de rapporten kon ik meteen wat gesprekstechnieken toepassen die Naomi mij geleerd heeft, en wat een fijne en eerlijke gesprekken hebben we kunnen voeren. Bewustwording van mijn eigen visie kwam gedurende alle trainingen aan bod. Heel handig, want door mijn opvoeding en geloofsovertuiging ben ik niet altijd goed op de hoogte van wat ‘acceptabel’ is en wat niet. De trainingen over het vlaggensysteem waren een eye-opener voor me. Door de normatieve lijst erbij te pakken kwam ik tot ontdekkingen dit nuttig zijn voor mijn werksituatie maar ook voor mijn privésituatie. Heel fijn om bij twijfel even met beide benen terug op de grond te komen en te bekijken wat is er wel- en wat is er niet handig aan een situatie. Het effect van de trainingen is in mijn dagelijkse werkpraktijk meteen merkbaar en maakt mij tot een betere en toegankelijker leerkracht.

Anne van Gils

Leerkracht VSO ZML - Herman Broerencollege

Een tijdje geleden hebben wij de in-company training Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld gehad. Omdat we ook een Engelstalig kinderdagverblijf zijn, heeft Naomi deze training in het Nederlands en Engels gegeven. Wij hebben haar ervaren als een goede en professionele trainer. Ze heeft direct een goede start gemaakt door documenten toe te sturen ter voorbereiding op de bijeenkomsten. Tijdens de eerste trainingsdag is Naomi ‘veilig’ begonnen met het bespreken van het gevoelige onderwerp. Ze heeft zich eerst op de groep deelnemers gericht om af te tasten hoe de groep is. Naomi overziet de groepsprocessen goed. Ze heeft erg goed ingespeeld hierop, want het onderwerp maakte veel emoties los. Naomi overziet de groepsprocessen goed. De hele training door zorgde Naomi voor een goede ‘veiligheid’. Dit deed ze soms ook op een leuke speelse manier. Naomi straalt ook een zekere rust uit die prettig werkt bij een training. De bijeenkomsten zijn naast gevoelig en serieus ook leuk en gezellig geweest. De inhoud van de training is zeker de moeite waard. Naomi zorgde voor een goede afwisseling in theorie en praktijk. Ook heeft ze gewerkt met een acteur om rollenspellen te doen. Petje af voor de acteur, want je voelt hoe een gesprek met een ouder ‘echt’ kan verlopen. Dit zorgt ervoor dat je bepaalde vaardigheden leert die je in de praktijk kunt toepassen. Al met al is Naomi een trainer die wij collega’s zouden aanraden.

Susanne Blok - van der Niet

Director - The Clown Club

Marijke Bouma

Onlangs heb ik van Naomi een gratis persoonlijk adviesgesprek gehad. Daar kun je soms als organisatie voor in aanmerking komen. Ik ben werkzaam in de kinderopvang als Pedagogisch Manager. Wij werken natuurlijk ook met de Meldcode en zien van alles in de kinderopvang. De reden dat ik een gesprek met Naomi heb aangevraagd is dat ik vind dat je over dit onderwerp nooit genoeg kan weten. We zijn ingegaan op wat wij als organisatie nu al doen en hoe wij bijvoorbeeld omgaan met vermoedens van kindermishandeling. Daarnaast was er veel ruimte voor vragen van mijn kant. Zo zijn we dieper ingegaan op signalen waar we in de kinderopvang extra op moeten letten. Ontzettend interessant en het uur vloog voorbij. Ik wil wel vaker een adviesgesprek met Naomi, ze heeft ontzettend veel kennis over dit onderwerp. Een aanrader dus!

Marijke Bouma

Pedagogisch Manager - Kindercentrum Wereldkids

Naomi Dessaur heeft een training gegeven in onze organisatie over alle vormen van kindermishandeling waar je als werker in de gezondheidszorg voor kinderen mee te maken kunt hebben. Niet alleen kennis en vaardigheden komen aan bod, maar ook belangrijke zaken als de eigen normen en waarden waarmee je als hulpverlener dit soort complexe situaties beoordeelt en die veel invloed kunnen hebben op je handelen.” Naomi is perfect in staat al deze aspecten in samenhang in haar lessen op te nemen en maakt daarmee haar training tot een inspirerende ervaring.

Eric Boldingh

Arts - Tyltylcentrum de Witte Vogel

Deelnemers aan symposium

over Naomi als spreker en de inhoud en noodzaak van haar verhaal

Naomi is een integer mens en heeft kennis van zaken. De trainingen die zij geeft zijn prettig met afwisselend lesmateriaal. Zij heeft een fijne manier van lesgeven, schept een rustige sfeer waarbij zij snel vertrouwen krijgt. De acteurs die zij inhuurt om de communicatie/het aanspreken van ouders te oefenen zijn heel prettig en kunnen zich goed inleven. De evaluatie van de trainingen heeft alleen maar positieve reacties opgeleverd en wij zullen haar zeker in de toekomst niet vergeten wanneer wij trainingen inkopen. Heeft u een trainer nodig in het kader van de Meldcode? Kies voor Dessaur trainingen!

Els Berkeveld

Manager Kinderopvang bij Un1ek

Ik heb onlangs bij Naomi de training Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling mogen volgen. Wat ik over Naomi kan vertellen is dat ze veel kennis en ervaring heeft op het gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld. Ze weet een goede balans te vinden tussen leren en ervaren waardoor de training boeiend blijft. Ze is ook erg betrokken bij de cursisten waardoor ze in een korte tijd genoeg veiligheid weet te creëren waardoor de cursisten open en eerlijk kunnen reageren op situaties die tijdens de training ontstaan. Als jij of je team nog getraind wil worden kan ik haar aanbevelen!

Daan

Aandachtsfunctionaris in zorg en welzijn

Leonie Spijkers

De training Aandachtsfunctionaris is zeer leerzaam en afwisselend. Er is aandacht voor theorie, voor de specifieke meldcode binnen jouw organisatie, voor het uitwisselen van ervaringen en het oefenen met gespreksvaardigheden. Aan het eind van de training ga je naar huis met een heel concreet plan van aanpak. Na de training houdt Naomi ons op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen en is er mogelijkheid om vragen aan elkaar te blijven stellen. De training is ontzettend nuttig voor iedereen die met de meldcode werkt. Het is goed om samen te kijken naar wat er nog verbeterd kan worden aan de meldcode binnen jouw organisatie. Daarbij is het prettig om alles met elkaar te kunnen bespreken en te oefenen met de trainingsacteur. De training is een waardevolle bijeenkomst waarmee ik mijn kennis op peil houd en ook op lange termijn de meldcode levendig kan houden binnen de organisatie. Naomi is een deskundige trainer die inspeelt op de behoefte van de groep, maar altijd voor ogen houdt wat er behandeld moet worden. Ze biedt volop mogelijkheid voor het stellen van vragen over de eigen situatie, dat heb ik als zeer prettig ervaren.

Leonie Spijkers

Orthopedagoog/Projectmanager Jeugd

Claire Woltering

Naomi Dessaur heeft een training verzorgd voor een groep kinderartsen, over huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze training is gegeven voor meerdere specialisten van andere vakgroepen in het RdGG, en ook voor arts-assistenten van deze specialismen. Deze training zou ik willen aanbevelen voor iedere medisch professional die onvoldoende kennis of ervaring heeft met gesprekstechnieken in moeilijke / beladen situaties. De nadruk lag in deze training op gespreksvaardigheden: hoe vertel je een ouder of verzorger dat je je zorgen maakt, dat je het verhaal van hen over de toedracht niet kan rijmen met het letsel, dat je advies gaat vragen bij Veilig Thuis, cq gaat melden bij Veilig Thuis? In de opleiding tot arts wordt (te) weinig aandacht besteed aan gespreksvaardigheden. Voor veel professionals is het lastig om zo’n gesprek te voeren. Echter het is belangrijk om een dergelijke vaardigheid te beheersen als arts, ongeacht het specialisme; zoals bij het voeren van slecht nieuws gesprekken bijvoorbeeld. Deze algemene bagage en randvoorwaarde kan met deze training gemakkelijk worden aangevuld en op de werkvloer worden ingezet. Naomi begint de nascholing met een introductie van zichzelf en haar expertise, uitwisseling van ervaringen, verwachtingen laten uitspreken over de leerdoelen, e.d. Daarna volgt een stukje theorie, hierbij houdt ze rekening met de voorkennis van de (assistent-) specialist. Als docent en gespreksleider creëert zij een veilig leerklimaat voor het volgende deel: het voeren van gesprekken, een rollen spel, waar veel medisch professionals een milde ‘allergie’ voor hebben. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een ervaren actrice. Deze speelt de rol van diverse soorten moeders: de boze, verontwaardigde, of ontkennend, afwerende moeder bijvoorbeeld. Ook een slachtoffer van huiselijk geweld kan zo’n rol zijn. Zij en Naomi waren goed op elkaar ingespeeld. Hierdoor kon per moment de ‘film’ worden onderbroken, aangepast, herhaald e.d. Omdat het klimaat veilig was, kon er veel worden nabesproken en dus veel worden geleerd.

Claire Woltering

Kinderarts, Voorzitter commissie Veilig Thuis - Reinier de Graaf Delft

Ondanks mijn achtergrond bij de Raad voor de Kinderbescherming heb ik, gedurende de online-training om aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling te worden, veel geleerd over welke impact mishandeling kan hebben op een kind.
Door het heftige en ook leerzame ervaringsverhaal, dat we hebben gehoord, begreep ik de problematiek nog beter. Ook gaf dit onderdeel herkenning ten aanzien van eerdere ervaringen. Dat maakte wel dat het prettig was om over oplossingen te praten en hoe "schatkistjes" te vullen. Dan kun je er praktisch ook veel mee.
Ik zou deze training vooral aanraden aan professionals die werken met kinderen (0-18) en hun ouders/verzorgers.
Het belangrijkste wat ik uit de training meeneem is toch het wel ‘schatkistjes vullen’, waar Naomi over vertelt. Het maakt mij erg bewust van het werk wat ik doe en op welke manier ik dat kan doen voor de kinderen waar ik mee werk. Hier ga ik ook zeker mee verder binnen de school waar ik werkzaam ben en mijn collega’s verder in inspireren. Ik heb de tools om met mijn collega’s verder te gaan!
Naomi heeft ons als trainer fijn begeleid, zelfs online! Ze ‘zag’ ons écht, ook digitaal. Dat heb ik als heel bijzonder en prettig ervaren. Daardoor ontstond er veiligheid om betrokken mee te doen en alles te kunnen en durven delen. Zelfs werken met een acteur ging heel goed online en er was gelukkig steeds voldoende afwisseling tijdens de training.

Daphne van Bruggen

Leraar op de Aloysiusschool

Anneliese Tacke-Jansen

Tijdens het congres 'Opvallend gedrag bij kinderen' heb ik Naomi horen spreken. Een vrouw met een missie, elk kind heeft recht op een veilige omgeving om op te groeien. Iedereen om een kind heen kan met een groot of klein gebaar deel uitmaken van deze veilige omgeving, het schatkistje van dit kind vullen, van waarde voor het verdere leven. En als deze volwassenen voelen dat er iets niet klopt, het onderbuikgevoel spreekt, dan is het van groot belang om hier naar te luisteren. Niet met het verstand maar met het hart en met...actie! Dank je wel Naomi, weer een beetje wakkerder en bewust na jouw verhaal.

Anneliese Tacke- Jansen

Montessori coach/schrijver

Wendie de Meijer

Afgelopen maandag heb ik deelgenomen aan de workshop " signaleren en omgaan met dilemma's" die Naomi tijdens het congres kindermishandeling (georganiseerd door Medilex) heeft verzorgd. Naomi heeft mij drie uur lang weten te boeien. Naomi heeft echt een persoonlijke missie die door de hele workshop werd uitgedragen. Ik ben er dan ook van overtuigd dat iedereen iets uit de workshop heeft kunnen halen. Naomi, nogmaals bedankt!

Wendie de Meijer

VE - Coach bij kinderopvang Walcheren