Kinderen draagkracht geven, lastige onderwerpen bespreekbaar maken en een wezenlijke bijdrage leveren.

Mijn missie: bijdragen aan een veilige wereld voor kinderen

Al op mijn achttiende kreeg mijn professionele loopbaan een concrete vorm. Naast mijn studie maatschappelijk werk en dienstverlening was ik namelijk vrijwilliger bij de kindertelefoon. Daar sprak ik wekelijks met kinderen die in lastige en soms heel onveilige situaties verkeerden. Ook kwam het thema seksualiteit regelmatig voorbij net als alle andere zaken die opgroeiende kinderen bezighouden.

Na mijn studie ging ik als maatschappelijk werker aan de slag bij Bureau Jeugdzorg. Daar kreeg ik te maken met kinderen in zorgelijke situaties. Het greep mij aan, liet me niet meer los en mijn missie werd steeds duidelijker.

Het belang van een veilig thuis

Ik heb als kind ervaren hoe belangrijk het is om een veilige thuissituatie te hebben en onvoorwaardelijke steun te ontvangen. Zelf ben ik gelukkig opgegroeid in een warm gezin, maar als kind had ik het desondanks niet altijd even makkelijk. Ik werd langere tijd gepest en voelde me vaak onzichtbaar. Ondanks dat hield ik me staande, omdat ik naast het pesten gelukkig ook veel steun heb mogen ervaren. Ik weet hoe belangrijk het is als je het moeilijk hebt en wat voor positief effect steun heeft op je latere leven.

Mijn grote wens is dat kinderen een kindertijd hebben met kleine zorgen en steun ontvangen van betrouwbare volwassenen en kinderen om hen heen. Ieder kind heeft het recht om gezond en veilig groot te groeien en écht kind te zijn. Helaas is dat geen vanzelfsprekendheid voor alle kinderen en groeien veel te veel kinderen op in onveiligheid.

Lastige onderwerpen bespreekbaar maken

Mijn hele loopbaan kwam het weer terug: kinderen draagkracht geven, lastige onderwerpen bespreekbaar maken en een wezenlijke bijdrage leveren. Ik werkte zo’n tien jaar in de jeugdhulpverlening en ontdekte dat bespreekbaarheid de sleutel is tot een veilig thuis. Tegelijkertijd is het voeren van een zorgvuldig gesprek één van de moeilijkste dingen om te doen.

Alisa van de Capelle zwart-wit

De training voor aandachtsfunctionarissen heeft ervoor gezorgd dat het onderwerp van kindermishandeling en huiselijk geweld structureel onder de aandacht komt onder onze collega’s. Alle zorgcoördinatoren van onze verschillende locaties deden mee: wij zien elkaar niet vaak en door deze training zijn we meer een groep geworden in plaats van eenlingen op onze locatie. Ik heb Naomi leren kennen tijdens een voorlichtingsmiddag van Veilig Thuis Drenthe. Zij gaf daar een workshop en ik was meteen onder de indruk van haar verhaal. Daarom wilde ik dat de schoolleiding Naomi voor deze training zou inzetten. Naomi is op een missie om gevoelige en belangrijke onderwerpen bespreekbaar te maken en kindermishandeling te stoppen. De training was dan ook echt een eyeopener en heel intens. Naomi weet heel goed hoe ze de soms zware onderwerpen moet overbrengen en zet je in beweging. Ik zou deze training dan ook aanbevelen aan iedereen die met kinderen of volwassenen werkt en de zorg coördineert binnen een organisatie. De training zorgt ervoor dat je je wilt aansluiten bij de missie van Naomi en aan de slag wil gaan om het verschil te maken voor de kinderen in jouw organisatie.

Alisa van de Capelle

Zorgcoördinator - Esdal Vakcollege

Trainingen & webinars

Sinds 2008 train ik daarom vanuit Dessaur Trainingen professionals in het signaleren, bespreekbaar maken van - en zorgvuldig handelen bij - gevoelige onderwerpen. De thema’s waar ik over spreek en scholing in geef zijn (gezonde) seksualiteit, (veilig) opgroeien en huiselijk geweld en kindermishandeling. Ik reik professionals letterlijk taal aan. Ook heb ik in 2018 het ouderplatform Naomi maakt bespreekbaar opgezet om ouders en verzorgers te ondersteunen bij het praten met hun kinderen over seksualiteit.

De aandachtsfunctionarissen- en Vlaggensysteemtraining zijn essentiële trainingen voor iedere professional of organisatie die werkt met kinderen. Bij voorkeur ga ik een langdurige samenwerking aan. Een samenwerking waardoor de hele organisatie wordt voorzien van adequate kennis, handelingszekerheid en iedereen weet wat hem of haar te doen staat in de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.

Langdurige en duurzame samenwerking

Ik ben geen trainer die ‘even een kunstje doet’, een ‘kennisinjectie’ geeft en dan weer uit beeld gaat. Het kan zijn dat de organisatie behoefte heeft aan een eenmalig traject of training, ik sta echter wel voor langdurige en duurzame samenwerking en veranderingen die blijvend impact hebben op het veilig opgroeien van kinderen en hun gezinnen.

In de loop der jaren heb ik veel organisaties en professionals - werkzaam binnen zorg en welzijn, kinderopvang, onderwijs, (jeugd)hulpverlening, GGZ en gemeenten in het sociaal domeinen - mogen ondersteunen en scholen. Ben jij als professional werkzaam in één van deze beroepsgroepen en wil je je kennis uitbreiden en nog meer van betekenis zijn? Kijk dan naar het trainingsaanbod dat je in open aanbod als individu kunt volgen.

Samen is het veel leuker dan alleen

Inmiddels mag ik me gelukkig prijzen met een team van 6 fantastische professionals, die met allerlei zaken ondersteunen in de back-office in beide bedrijven. Daarnaast werk ik regelmatig met verschillende freelance trainers, ervaringsdeskundige en trainingsacteurs. Elke dag opnieuw zijn wij met z’n allen enorm gemotiveerd om het verschil te maken in de levens van kinderen en kwetsbare volwassenen.

Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Ben je verantwoordelijk voor het pedagogische beleid en/of het opleiden van professionals binnen je organisatie? Wil je onderzoeken hoe jullie als organisatie een volgende stap kunnen zetten in de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling en/of seksualiteit en (veilig) opgroeien? Wil je écht verschil maken en tot een scholingsplan komen waarbij het niet bij die éénmalige training betreft of het afvinken van een ‘moetje’, maar de opgedane kennis beklijft en geborgd wordt?

Kijk dan wat de mogelijkheden zijn hier een samenwerking en partnerschap in aan te gaan. Ik denk met je mee van beleid tot aan de borging.

Bijna alle trainingen kunnen zowel online als offline plaatsvinden. Dessaur Trainingen werkt regelmatig samen met andere trainers, trainingsacteurs en ervaringsdeskundigen omdat we geloven in samenwerken, krachten bundelen, ervarend leren en de kracht van mensen in beweging krijgen. Daarom ben ik dan ook aangesloten bij het Platform Trainers Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld.

Bouw mee aan een groot netwerk van betrokken, gemotiveerde professionals die levens kunnen veranderen. Neem contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken.

Kwaliteit gewaarborgd door

SKJ gecertificeerd
CRKBO instelling
image001