Signaleren, zorgvuldig handelen en lastige onderwerpen bespreekbaar maken kun je leren!

Stel: je bent een professional en op zoek naar een concrete leerzame en inspirerende training waarin je opgeleid wordt tot aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling of je wilt een verdiepingstraining rondom dit thema volgen.

Stel: je wilt seksueel gedrag leren duiden aan de hand van het Vlaggensysteem en meer leren over het gehele spectrum van seksualiteit (gezond tot ongezond).

Bekijk dan hieronder het open aanbod en meld je direct aan voor de eerstvolgende training die je als individu kunt volgen.

Uiteraard zijn deze trainingen ook incompany mogelijk. En wil je zelf aan de slag, kijk dan naar ons online aanbod.

Open aanbod voor (toekomstige) aandachtsfunctionarissen

Training aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling

Gedurende deze training komt alles aan bod qua kennis en vaardigheden, wat nodig is om zorgvuldig te handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Uitgangspunt bij de te nemen stappen hierbij is de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

Een ervaringsdeskundige vanuit Stichting Praat vertelt een verhaal en de deelnemers kunnen na afloop vragen stellen en van gedachten wisselen. Ook werkt Dessaur Trainingen met een gespecialiseerd trainingsacteur en is er veel aandacht voor de gespreksvoering.

We werken gedurende de training toe naar een eigen plan van aanpak. Hierin leggen de aandachtsfunctionarissen in spé vast wat ze de komende periode gaan doen om dit thema prominent op de agenda te zetten, de belangen van kinderen voorop te zetten en de medewerkers om zich heen mee te nemen.

Deze training duurt 3 dagen en is geaccrediteerd door SKJ voor 31,25 punten.

De eerstvolgende open training is op 10 en 24 februari en 17 maart 2022 van 9:30-16:30 uur of op 29 maart, 12 april en 17 mei 2022 van 9:30-16:30 uur

Het Vlaggensysteem: doktertje spelen

Kinderen die ‘doktertje spelen’, jongeren die vragen stellen, peuters die hun eigen lijf ontdekken: bij elke (ontwikkelings)leeftijd hoort bepaald seksueel gedrag.

Wanneer dat gedrag grensoverschrijdend wordt of bij twijfel daarover, moeten we een pedagogische reactie geven.

Maar wanneer wordt het precies zorgelijk? En wat moeten we dan doen? Dat leer je tijdens deze training.

Het Vlaggensysteem is een methode die helpt bij het duiden van seksueel gedrag van kinderen en jongeren. We oefenen met ouders en verzorgers in gesprekken over seksualiteit en het vlaggensysteem.

Deze training duurt 2 dagen en is geaccrediteerd door SKJ voor 19,50 punten.

De eerstvolgende open training op 14 en 28 juni 2022 van 9.30 – 16.30 uur.

Open aanbod voor aandachtsfunctionarissen

Verdiepingstraining aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling

Ben je opgeleid aandachtsfunctionaris en ben je toe aan verdieping en uitbreiding van je rugzak? Doe mee met de 1-daagse verdiepingstraining aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit keer is gekozen voor het thema: Omgaan met weerstand door middel van motiverende gespreksvoering.

Veel aandachtsfunctionarissen hebben dagelijks te maken met weerstand. Weerstand kan je op verschillende manieren terugzien bij verschillende mensen. Zo kunnen collega’s ouders/verzorgers/volwassenen, ketenparners, mantelzorgers en andere betrokkenen hier last van hebben. Door weerstand bij de ander (of jezelf) kom je vaak niet verder en kost het je enorm veel energie om verder te geraken.

De nieuwe datum voor de eerstvolgende open training volgt zsm. De tijden zijn van 9.30 – 16.30 uur.