Seksualiteit & veilig opgroeien

Samen kunnen we een klimaat creëren waarin het praten over seksualiteit en seksueel gedrag van kinderen normaal is.

Toen ik 18 jaar oud was ging ik als vrijwilliger werken bij de Kindertelefoon en als ik ergens heb geleerd te spreken over seksualiteit, respect hebben voor elkaar, intimiteit, relaties, verliefdheid, grenzen, het eigen lijf, weerbaarheid, gevoelens, seksuele beleving en handelingen, dan is dat wel bij de Kindertelefoon.

In mijn jeugd was seksualiteit een onderwerp dat regelmatig besproken werd en zelf vond ik het ook nooit lastig om hierover te praten. Bij de Kindertelefoon en later bij Bureau Jeugdzorg viel het me pas écht op dat ‘gewoon’ praten over seksualiteit voor veel mensen helemaal niet gemakkelijk was. Ik zag ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en zelfs professionals zoeken naar de juiste woorden en met regelmaat in een soort kramp schieten wanneer het onderwerp aan bod kwam.

Ook viel het me op dat - wanneer we spreken over seksualiteit - we het vaak hebben over de zorgen rondom seksualiteit zoals seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksueel geweld en seksueel misbruik. Gelukkig is er ook een gezonde en positieve kant aan seksualiteit en deze is onmisbaar in een gezonde seksuele opvoeding.

Laten we samen het thema seksualiteit normaliseren

1 op de 3 kinderen maakt een vorm van seksueel misbruik mee in zijn of haar jeugd. Dat cijfer moet echt drastisch naar beneden. Onderzoeken (WHO) wijzen uit dat - wanneer kinderen opgroeien in een klimaat waarin seksualiteit genormaliseerd wordt en bespreekbaar is - ze minder risico’s lopen op zaken als misbruik, ongewenste tienerzwangerschappen, risicovolle partnerkeuzes en er minder risicovol experimenteergedrag is. Helaas kunnen ook weerbare kinderen een vorm van misbruik meemaken, maar de cijfers laten wel zien dat goede communicatie helpt!

Voor mij was dit reden om een ware revolutie teweeg te willen brengen en op de bres te staan (doe je mee?). Want, als wij als professionals kunnen bijdragen aan dat veilige klimaat dan gaat dat cijfer zeker weten naar beneden.

Doe mee en leer meer over:

  • Wat is een gezonde seksuele opvoeding en hoe maak je deze gezonde, positieve en normale kant van seksualiteit bespreekbaar met ouders en/of kinderen?
  • Hoe je als professional kunt reageren op seksueel gedrag van kinderen aan de hand van de methodiek het Vlaggensysteem.
  • Wat is ervoor nodig om binnen jouw organisatie het thema seksualiteit te normaliseren en bespreekbaar te maken.

Wil je meteen in actie komen? Meld je dan nu meteen aan voor de eerstvolgende Vlaggensysteem training die in open aanbod wordt geboden. Na het volgen van deze training is het ook makkelijker om stappen te zetten in beleid en strategie rondom seksualiteit.

Download Naomi's bespreekboom

Veel professionals zoeken naar de beste manier om seksualiteit bespreekbaar te maken met ouders/verzorgers. Een andere uitdaging is de juiste reactie op seksueel gedrag van kinderen en zorgen van ouders.

Ik heb om die reden De Bespreekboom ontwikkeld: dé tool voor professionals om seksueel gedrag van kinderen bespreekbaar te maken. Deze tool helpt je om het verschil te maken voor kinderen.

Strategiesessie

Nog in de fase waarin je twijfelt wat de behoefte en de beste eerste stap is binnen je organisatie om deze thema’s op de agenda te zetten? Maak dan gebruik van een vrijblijvende online strategiesessie.

In een strategiesessie bespreken we hoe het nu gaat binnen jullie organisatie met de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling en jouw/jullie rol hierin. Ook kunnen we het thema seksualiteit onder de loep nemen.

We kijken wat al goed gaat en waar eventuele verbeterpunten liggen en hoe je die kunt aanpakken. Na zo’n sessie weet jij precies wat de eerste stap is en wat je/jullie nog te doen staat.

Elke maand heb ik ruimte voor twee van deze gesprekken. Neem contact met me op en wellicht kom je hiervoor in aanmerking.