2-daagse training Vlaggensysteem

Open aanbod & incompany
SKJ geaccrediteerd: 22.00 p.

Investering:
 847 per persoon

Van gezond tot ongezond seksueel gedrag

Wat verstaan we onder gezond seksueel gedrag en wat niet? Wat is ‘normaal’ op welke leeftijd? Wanneer wordt seksueel gedrag grensoverschrijdend en wanneer is er sprake van misbruik?

Het Vlaggensysteem is een methode die helpt bij het beantwoorden van deze vragen.

Je kunt dit systeem inzetten bij het duiden van seksueel gedrag van kinderen en jongeren. Het Vlaggensysteem is ook goed bruikbaar bij stap 2 (collegiale consultatie) van de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

'Doktertje spelen' en jongeren die vragen stellen

Kinderen die ‘doktertje spelen’, jongeren die vragen stellen, peuters die hun eigen lijf ontdekken: bij elke (ontwikkelings)leeftijd hoort bepaald seksueel gedrag. Wanneer dat gedrag grensoverschrijdend wordt of bij twijfel daarover, moeten we een pedagogische reactie geven. Maar wanneer wordt het precies zorgelijk? En wat moeten we dan doen? Dat leer je tijdens deze training.

Wat leer je...

Tijdens deze training komt het hele spectrum van (gezonde en ongezonde) seksualiteit bij kinderen en jongeren aan bod. Je weet wat het Vlaggensysteem inhoudt en hoe je dit kunt inzetten in je dagelijks werk. Je leert hoe je seksueel gedrag van kinderen (0-18 jaar) op de juiste manier kunt duiden en inschatten. Na de training weet je alles over visievorming en professionalisering met betrekking tot beoordeling ván en het omgaan mét seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van kinderen/jongeren.

Ook leer je het bespreekbaar maken van seksualiteit en seksueel gedrag bij en met kinderen/jongeren/ouders/collega's en het geven van een (aan)gepaste pedagogische reactie. We oefenen uitgebreid met het Vlaggensysteem aan de hand van eigen tekeningen en casuïstiek.

Je leert hoe eigen dilemma's, normen en waarden en weerstanden van invloed zijn op het handelen.

De training Vlaggensysteem is geschikt voor jou als:

je werkt met kinderen en jongeren (0-18 jaar);

je seksueel gedrag van kinderen op de juiste wijze wilt inschatten en er adequaat op wilt reageren;

je werkt in zorg, welzijn, onderwijs, kinderopvang, residentiële instelling, jeugdzorg, gecertificeerde instelling, politie of justitie;

je binnen jouw organisatie het thema seksualiteit goed op de agenda wilt zetten;

je werkt met kinderen die een verstandelijke en/of lichamelijke beperking hebben;

je (wellicht) al aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling bent en behoefte hebt aan een verdieping op die functie.

Naomi heeft de training 'meldcode kindermishandeling' en 'vlaggensysteem' gegeven aan een groep leerkrachten (waaronder ikzelf) en onderwijsassistenten bij mij op school. Het Vlaggensysteem gaat over het duiden en bespreekbaar maken van seksueel gedrag van leerlingen. Naomi creëert een veilige sfeer, komt direct tot de kern, benoemt de dingen en situaties bij hun naam, zorgt er daardoor voor dat voor eenieder duidelijk is wat er wordt bedoeld. Naomi heeft oog voor de individuele cursisten. Ze waarborgt het veiligheidsgevoel en vraagt door waar nodig. Ze is direct en geeft duidelijk haar mening. Ze inspireert en opent je ogen voor dingen waarvan je zou wensen dat het niet gebeurt. Jíj bent een schakel om de (ernstige) situatie waarin het kind zit te veranderen. Na de training kun je geobserveerd gedrag objectief duiden, je weet volgens welke stappen je moet handelen en bent in staat om met de ouders en het kind in gesprek te gaan.

Marlene Visser

Leerkracht VSO ZML - Herman Broerencollege Delft

Praktisch

Deze interactieve online training van 2 dagen staat nog niet gepland, maar meld je aan voor de wachtlijst en je ontvangt als eerste bericht als de nieuwe datum bekend is.

Investering

De investering voor deze 2-daagse online training Vlaggensysteem bedraagt €847 per persoon.

Accreditaties

Voor deze training is Dessaur Trainingen gecertificeerd door Movisie. Dessaur Trainingen is CRKBO-geregistreerd en daarom niet btw-plichtig. Deze training is door SKJ geaccrediteerd voor 22.00 punten en staat bij SKJ bekend als de training Seksualiteit en misbruik: Vlaggensysteem.

Vragen over de training Vlaggensysteem?

Wil je de training op een ander moment volgen? Laat het me weten en ik houd je op de hoogte van nieuwe data!

Heb je behoefte aan een incompany op maat gemaakt traject, een verdiepingstraining, webinar voor aandachtsfunctionarissen of een strategie voor de komende jaren? Neem contact met me op, want ik denk graag met je mee.

Menno Saalbrink

Recentelijk heb ik de Aandachtsfunctionarissentraining en het Vlaggensysteem training gevolgd. Ik heb superveel geleerd in beiden trainingen. Zo weet ik als opgeleide aandachtsfunctionaris nu veel meer over de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, hoe ik de gesprekken die hierbij horen kan voeren en kan ik mijn collega’s hierbij ondersteunen. Het oefenen met de acteur vond ik super waardevol.

De training van het vlaggensysteem heet mij geleerd om het seksuele gedrag van kinderen goed te beoordelen, op een objectieve manier, het gesprek aan te gaan met zowel betrokkenen als ouders en hier een vlag aan te verbinden. Op deze manier probeer je een gezonde seksuele ontwikkeling te stimuleren.

Iedereen die met kinderen werkt zou deze trainingen ‘moeten’ volgen naar mijn mening, zo zullen meerdere kinderen in een veilige situatie opgroeien en een goede seksuele ontwikkeling doorlopen.
De trainingen vond ik interessant door de nieuwe kennis die ik leerde en de nieuwe cijfers en feiten maakte veel indruk op me. Doordat ik beide trainingen heb gevolgd, die enorm aanvullend op elkaar zijn) kan ik nu makkelijker in gesprek over dit soort onderwerpen, mijn ogen werden echt geopend.

Ik heb veel ideeën, door de beide trainingen hoe we seksualiteit nog meer bespreekbaar kunnen maken. Hoe waardevol is het om voor een leerling hier open over te kunnen spreken en te zorgen dat ze een gezonde ontwikkeling doormaken. De meldcode wil ik vooral onder de aandacht blijven houden bij ons team, zodat iedereen alert blijft en blijft signaleren.

Naomi was als trainer heerlijk duidelijk. Ze weet waar ze over praat, luistert goed naar de cursisten en grijpt in of stuurt bij waar nodig. Ook al was de training online, ze had altijd de regie, zorgde ervoor dat ook anderen naar elkaar luisterde, deed veel interactieve oefeningen en ik voelde steeds verbinding met de andere deelnemers en had vaak niet eens door dat het online was.

Heb je twijfel over één van deze trainingen? Bij twijfel sowieso doen! Het onderwerp is heel erg interessant en het is hoognodig dat er meer mensen in geschoold worden. Samen maken we de wereld een beetje beter.

Menno Saalbrink

Bewegingsonderwijzer de Polsstok

Kwaliteit gewaarborgd door

SKJ gecertificeerd
CRKBO instelling
image001