3-daagse training Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld & kindermishandeling

Open aanbod & incompany
SKJ geaccrediteerd: 31.25 p.

Investering:
€ 947 per persoon

Data open aanbod (nu nog online):
4 november, 18 november en 9 december 2021 van 9:30-16:30 uur

In Nederland zijn 1,5 miljoen professionals verantwoordelijk om te handelen als er zorgen zijn en/of de veiligheid van een kind of volwassene in gedrang is.

Van deze professionals - werkzaam in zorg, welzijn, kinderopvang en onderwijs – wordt verwacht dat ze handelen volgens de (verbeterde) Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Vanuit de Wet Meldcode worden organisaties geadviseerd aandachtsfunctionarissen kindermishandeling en/of huiselijk geweld aan te stellen. De aandachtsfunctionaris is verantwoordelijk voor de implementatie Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling en biedt begeleiding bij het uitvoeren van de stappen in de meldcode.

Wat leer je...

Gedurende deze training komt alles aan bod qua kennis en vaardigheden, wat nodig is om zorgvuldig te handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Uitgangspunt bij de te nemen stappen hierbij is de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

Een ervaringsdeskundige vanuit Stichting Praat vertelt een verhaal en de deelnemers kunnen na afloop vragen stellen en van gedachten wisselen. Ook werkt Dessaur Trainingen met een gespecialiseerd trainingsacteur en is er veel aandacht voor de gespreksvoering

Uiteindelijk werken we gedurende de gehele training toe naar een eigen plan van aanpak. In dit plan van aanpak leggen de aandachtsfunctionarissen in spé vast wat hen de komende periode te doen staat om dit thema prominent op de agenda te krijgen, de belangen van kinderen voorop te zetten en de medewerkers om hen heen hierin mee te nemen.

Leonie Spijkers

De training Aandachtsfunctionaris is zeer leerzaam en afwisselend. Er is aandacht voor theorie, voor de specifieke meldcode binnen jouw organisatie, voor het uitwisselen van ervaringen en het oefenen met gespreksvaardigheden. Aan het eind van de training ga je naar huis met een heel concreet plan van aanpak. Na de training houdt Naomi ons op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen en is er mogelijkheid om vragen aan elkaar te blijven stellen. De training is ontzettend nuttig voor iedereen die met de meldcode werkt. Het is goed om samen te kijken naar wat er nog verbeterd kan worden aan de meldcode binnen jouw organisatie. Daarbij is het prettig om alles met elkaar te kunnen bespreken en te oefenen met de trainingsacteur. De training is een waardevolle bijeenkomst waarmee ik mijn kennis op peil houd en ook op lange termijn de meldcode levendig kan houden binnen de organisatie. Naomi is een deskundige trainer die inspeelt op de behoefte van de groep, maar altijd voor ogen houdt wat er behandeld moet worden. Ze biedt volop mogelijkheid voor het stellen van vragen over de eigen situatie, dat heb ik als zeer prettig ervaren.

Leonie Spijkers 

Orthopedagoog/ Projectmanager Jeugd

Handelingsverlegenheid

Een belangrijk onderdeel van deze training is het thema handelingsverlegenheid. Veel professionals voelen weerstanden bij het voeren van ingewikkelde gesprekken en besluiten die daarop kunnen volgen. Maar wanneer deze gesprekken over de veiligheid van kinderen niet (of onzorgvuldig) worden gevoerd, doet dat niet alleen het kind tekort, ook de professional blijft rondlopen met zorgen en twijfels. Dat kan behoorlijk stressvol zijn.

Deze training geeft daarom ook antwoord op alle gevoelige en ongemakkelijke vragen waar professionals mee rondlopen. Medewerkers die ‘handelingszeker’ zijn hebben de kennis en het zelfvertrouwen om dat moeilijke gesprek wél aan te gaan en de juiste besluiten te nemen, altijd in het belang van het kind. Dit zorgt ervoor dat kinderen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen vertrouwen krijgen in de medewerker en de organisatie als geheel. En het belangrijkste: een professional die deze materie goed beheerst kan structureel verschil maken in het leven van een kind, kwetsbare volwassene en het bijbehorende gezinssysteem.

Grote impact en verschil maken

Als aandachtsfunctionaris sta jij bij uitstek voor het belang van opgroeiende kinderen en kwetsbare volwassenen. Na de training weet je wat nodig is binnen jouw organisatie en werkkring.

Praktisch

De training van 3 dagen is op de volgende data en vindt nu nog online plaats:
4 november, 18 november en 9 december 2021 van 9:30-16:30 uur

Investering

De investering in deze 3-daagse training Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling bedraagt €947 per persoon.

Accreditaties

Dessaur Trainingen is CRKBO-geregistreerd en daarom niet btw-plichtig. Deze training is door SKJ geaccrediteerd voor 31.25 punten en staat bij SKJ bekend als de training aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling.

Vragen over de training aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling?

Wil je de training op een ander moment volgen? Laat het me weten en ik houd je op de hoogte van nieuwe data!

Heb je behoefte aan een incompany op maat gemaakt traject, een verdiepingstraining, webinar voor aandachtsfunctionarissen of een strategie voor de komende jaren? Neem contact met me op, want ik denk graag met je mee.