3-daagse training Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld & kindermishandeling

Open aanbod & incompany
SKJ geaccrediteerd: 31.20 p.

Investering:
€ 997 per persoon

Data open aanbod:

Donderdag 29 februari en 14 maart en dinsdag 2 april 2024 van 9:30 - 16:30 uur. De training vind fysiek live plaats in Delft.

 

In Nederland zijn 1,5 miljoen professionals verantwoordelijk om te handelen als er zorgen zijn en/of de veiligheid van een kind of volwassene in gedrang is.

Van deze professionals - werkzaam in zorg, welzijn, kinderopvang en onderwijs – wordt verwacht dat ze handelen volgens de (verbeterde) Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Vanuit de Wet Meldcode worden organisaties geadviseerd aandachtsfunctionarissen kindermishandeling en/of huiselijk geweld aan te stellen. De aandachtsfunctionaris is verantwoordelijk voor de implementatie Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling en biedt begeleiding bij het uitvoeren van de stappen in de meldcode.

Wat leer je...

Gedurende deze training komt alles aan bod qua kennis en vaardigheden, wat nodig is om zorgvuldig te handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Uitgangspunt bij de te nemen stappen hierbij is de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

Een ervaringsdeskundige vanuit Stichting Praat vertelt een verhaal en de deelnemers kunnen na afloop vragen stellen en van gedachten wisselen. Ook werkt Dessaur Trainingen met een gespecialiseerd trainingsacteur en is er veel aandacht voor de gespreksvoering

Uiteindelijk werken we gedurende de gehele training toe naar een eigen plan van aanpak. In dit plan van aanpak leggen de aandachtsfunctionarissen in spé vast wat hen de komende periode te doen staat om dit thema prominent op de agenda te krijgen, de belangen van kinderen voorop te zetten en de medewerkers om hen heen hierin mee te nemen.

Esther Mulder

Ik heb de training Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en kindermishandeling als enorm nuttig ervaren. HG&KM krijgt ´een gezicht´, het wordt minder een term en meer een soort missie... Na de training ben je je veel bewuster van de verschillende vormen en je bent heel praktisch aan de slag gegaan met signaleren en handelen.

Ik zou de training aan iedereen willen aanbevelen, maar dat is heel idealistisch. Het liefst zie ik dat iedereen die in zorg/welzijn/onderwijs/kinderopvang werkt dit verplicht volgt.

Het meest waardevol aan de training vond ik de verhalen uit de praktijk. Van de trainer, van de andere deelnemers en zeker ook van de ervaringsdeskundige. Daarnaast vond ik het heel waardevol om gesprekken te oefenen.

Je kunt merken dat Naomi zich al jarenlang verdiept in dit onderwerp. Ze heeft de kennis, de ervaring, de connecties om jou bewust te maken. Daarnaast bewaakt ze goed de structuur van de training en wordt er regelmatig een korte of lange pauze ingelast Dat vond ik echt heel fijn.

Mocht je twijfelen of het online volgen van deze training iets voor je is - niet doen. Het werkt prettig. Ik zag ook dat iedereen continu met aandacht alles volgde en actief meedeed. En of je nu live in groepjes uiteen gaat of online in breakout rooms dat maakt niet uit. Het blijft hetzelfde positieve effect! (ervaringen uitwisselen en theorie met elkaar koppelen aan praktijk)

Na het volgen van deze training wil ik het belangrijke werk van de AF en überhaupt het uitspreken van zorgen, bespreken waar ik kan!

Esther Mulder

Manager Kinderopvang

Ondanks mijn achtergrond bij de Raad voor de Kinderbescherming heb ik, gedurende de online-training om aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling te worden, veel geleerd over welke impact mishandeling kan hebben op een kind.

Door het heftige en ook leerzame ervaringsverhaal, dat we hebben gehoord, begreep ik de problematiek nog beter. Ook gaf dit onderdeel herkenning ten aanzien van eerdere ervaringen. Dat maakte wel dat het prettig was om over oplossingen te praten en hoe "schatkistjes" te vullen. Dan kun je er praktisch ook veel mee. Ik zou deze training vooral aanraden aan professionals die werken met kinderen (0-18) en hun ouders/verzorgers.

Het belangrijkste wat ik uit de training meeneem is toch het wel ‘schatkistjes vullen’, waar Naomi over vertelt. Het maakt mij erg bewust van het werk wat ik doe en op welke manier ik dat kan doen voor de kinderen waar ik mee werk. Hier ga ik ook zeker mee verder binnen de school waar ik werkzaam ben en mijn collega’s verder in inspireren. Ik heb de tools om met mijn collega’s verder te gaan!

Naomi heeft ons als trainer fijn begeleid, zelfs online! Ze ‘zag’ ons écht, ook digitaal. Dat heb ik als heel bijzonder en prettig ervaren. Daardoor ontstond er veiligheid om betrokken mee te doen en alles te kunnen en durven delen. Zelfs werken met een acteur ging heel goed online en er was gelukkig steeds voldoende afwisseling tijdens de training.

Daphne van Bruggen

Leraar op de Aloysiusschool

Handelingsverlegenheid

Een belangrijk onderdeel van deze training is het thema handelingsverlegenheid. Veel professionals voelen weerstanden bij het voeren van ingewikkelde gesprekken en besluiten die daarop kunnen volgen. Maar wanneer deze gesprekken over de veiligheid van kinderen niet (of onzorgvuldig) worden gevoerd, doet dat niet alleen het kind tekort, ook de professional blijft rondlopen met zorgen en twijfels. Dat kan behoorlijk stressvol zijn.

Deze training geeft daarom ook antwoord op alle gevoelige en ongemakkelijke vragen waar professionals mee rondlopen. Medewerkers die ‘handelingszeker’ zijn hebben de kennis en het zelfvertrouwen om dat moeilijke gesprek wél aan te gaan en de juiste besluiten te nemen, altijd in het belang van het kind. Dit zorgt ervoor dat kinderen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen vertrouwen krijgen in de medewerker en de organisatie als geheel. En het belangrijkste: een professional die deze materie goed beheerst kan structureel verschil maken in het leven van een kind, kwetsbare volwassene en het bijbehorende gezinssysteem.

Grote impact en verschil maken

Als aandachtsfunctionaris sta jij bij uitstek voor het belang van opgroeiende kinderen en kwetsbare volwassenen. Na de training weet je wat nodig is binnen jouw organisatie en werkkring.

Praktisch

Deze interactieve training van 3 dagen is op de volgende data :

Donderdag 29 februari en 14 maart en dinsdag 2 april 2024 van 9:30 - 16:30 uur.

De training vind fysiek live plaats in Delft.

Investering

De investering in deze 3-daagse training Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling bedraagt €997 per persoon.

Accreditaties

Dessaur Trainingen is CRKBO-geregistreerd en daarom niet btw-plichtig. Deze training is door SKJ geaccrediteerd voor 31.20 punten en staat bij SKJ bekend als de Training Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

‘De opzet van de online training was erg prettig. Ik zag iedereen continu met aandacht alles volgen en actief meedoen."

Vragen over de training aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling?

Wil je de training op een ander moment volgen? Laat het me weten en ik houd je op de hoogte van nieuwe data!

Heb je behoefte aan een incompany op maat gemaakt traject, een verdiepingstraining, webinar voor aandachtsfunctionarissen of een strategie voor de komende jaren? Neem contact met me op, want ik denk graag met je mee.

Leonie Spijkers

De training Aandachtsfunctionaris is zeer leerzaam en afwisselend. Er is aandacht voor theorie, voor de specifieke meldcode binnen jouw organisatie, voor het uitwisselen van ervaringen en het oefenen met gespreksvaardigheden. Aan het eind van de training ga je naar huis met een heel concreet plan van aanpak. Na de training houdt Naomi ons op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen en is er mogelijkheid om vragen aan elkaar te blijven stellen. De training is ontzettend nuttig voor iedereen die met de meldcode werkt. Het is goed om samen te kijken naar wat er nog verbeterd kan worden aan de meldcode binnen jouw organisatie. Daarbij is het prettig om alles met elkaar te kunnen bespreken en te oefenen met de trainingsacteur. De training is een waardevolle bijeenkomst waarmee ik mijn kennis op peil houd en ook op lange termijn de meldcode levendig kan houden binnen de organisatie. Naomi is een deskundige trainer die inspeelt op de behoefte van de groep, maar altijd voor ogen houdt wat er behandeld moet worden. Ze biedt volop mogelijkheid voor het stellen van vragen over de eigen situatie, dat heb ik als zeer prettig ervaren.

Leonie Spijkers

Orthopedagoog/ Projectmanager Jeugd

Menno Saalbrink

Recentelijk heb ik de Aandachtsfunctionarissentraining en het Vlaggensysteem training gevolgd. Ik heb superveel geleerd in beiden trainingen. Zo weet ik als opgeleide aandachtsfunctionaris nu veel meer over de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, hoe ik de gesprekken die hierbij horen kan voeren en kan ik mijn collega’s hierbij ondersteunen. Het oefenen met de acteur vond ik super waardevol.

De training van het vlaggensysteem heet mij geleerd om het seksuele gedrag van kinderen goed te beoordelen, op een objectieve manier, het gesprek aan te gaan met zowel betrokkenen als ouders en hier een vlag aan te verbinden. Op deze manier probeer je een gezonde seksuele ontwikkeling te stimuleren.

Iedereen die met kinderen werkt zou deze trainingen ‘moeten’ volgen naar mijn mening, zo zullen meerdere kinderen in een veilige situatie opgroeien en een goede seksuele ontwikkeling doorlopen.
De trainingen vond ik interessant door de nieuwe kennis die ik leerde en de nieuwe cijfers en feiten maakte veel indruk op me. Doordat ik beide trainingen heb gevolgd, die enorm aanvullend op elkaar zijn) kan ik nu makkelijker in gesprek over dit soort onderwerpen, mijn ogen werden echt geopend.

Ik heb veel ideeën, door de beide trainingen hoe we seksualiteit nog meer bespreekbaar kunnen maken. Hoe waardevol is het om voor een leerling hier open over te kunnen spreken en te zorgen dat ze een gezonde ontwikkeling doormaken. De meldcode wil ik vooral onder de aandacht blijven houden bij ons team, zodat iedereen alert blijft en blijft signaleren.

Naomi was als trainer heerlijk duidelijk. Ze weet waar ze over praat, luistert goed naar de cursisten en grijpt in of stuurt bij waar nodig. Ook al was de training online, ze had altijd de regie, zorgde ervoor dat ook anderen naar elkaar luisterde, deed veel interactieve oefeningen en ik voelde steeds verbinding met de andere deelnemers en had vaak niet eens door dat het online was.

Heb je twijfel over één van deze trainingen? Bij twijfel sowieso doen! Het onderwerp is heel erg interessant en het is hoognodig dat er meer mensen in geschoold worden. Samen maken we de wereld een beetje beter.

Menno Saalbrink

Bewegingsonderwijzer de Polsstok

Kwaliteit gewaarborgd door

SKJ gecertificeerd
CRKBO instelling
image001