Mensenhandel de Podcast – afl. 4: Praten over seksualiteit en seksuele opvoeding

In deze aflevering gaan we nog eenmaal in gesprek met ex-slachtoffer Manja en bespreken we een belangrijk thema dat vaak onbesproken blijft. We spreken open en eerlijk over de thema’s seksualiteit en de seksuele opvoeding, waarvoor zij coaching heeft gehad vanuit Naomi Maakt Bespreekbaar. Manja vertelt hoe deze thema’s voor haar leven en wat ze m.b.t. deze thema’s heeft gemist in de reguliere hulpverlening. Herken je dat je het thema seksualiteit vaak omzeilt en/of lastig vindt, dan zeker luisteren!

Heb je vragen naar aanleiding van deze podcast of wil je meer weten over mensenhandel, neem dan contact op met ⁠CoMensha⁠.

Heb je vragen over scholing op het vlak van scholing op het vlak van aanpak huiselijk geweld, kindermishandeling of seksualiteit, neem dan contact met ⁠Dessaur Trainingen⁠

Heb je twijfels? Bel met Veilig Thuis 0800-2000 of bel de politie op 0900-8844.

Cover-podcast-1200x628 (1)
Checklist Meldcode Proof Dessaur Trainingen

Checklist Meldcode Proof

Sinds een paar jaar is het voor organisaties die met kinderen werken wettelijk verplicht om de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld toe te passen. Maar hoe doe je dat nu precies, en aan welke voorwaarden moet je voldoen? Is jouw organisatie al Meldcode Proof? Je komt erachter met mijn gratis checklist!

De Bespreekboom | Naomi Dessaur

Naomi's Bespreekboom

Veel professionals blijven zoeken naar wat de beste manier is om seksualiteit bespreekbaar te maken met ouders of verzorgers. Daarnaast is het op juiste wijze reageren op seksueel gedrag van kinderen of zorgen van ouders hieromtrent een andere grote uitdaging. Om je hierbij te helpen heb ik De Bespreekboom, dé tool voor professionals om seksueel gedrag van kinderen bespreekbaar te maken’ ontwikkeld. Deze gratis tool helpt je om het verschil te maken voor kinderen.