Bonus aflevering: Op adem komen en vooral praten is wat kinderen nu nodig hebben

De heropening van het onderwijs en de kinderopvang aankomende maandag baart me zorgen, omdat op dat moment 1,5 miljoen kinderen weer naar school en de kinderopvang gaan. Het is supergoed nieuws voor de groep kinderen die het thuis doorgaans niet makkelijk heeft of waarbinnen het gezin de lockdown extra stress en spanning heeft opgeleverd. Voor deze groep kinderen kan de tijd thuis een ware hel zijn geweest. We weten dat tussen de 90.000 en 127.000 kinderen per jaar in Nederland geweld meemaken en dat zijn de kinderen, waarvan bekend is dat ze onveilig opgroeien en mishandeling meemaken. Het is bekend dat deze cijfers in de praktijk veel hoger zijn. Sommige kinderen hebben 1,5 maand fulltime geleefd als in een oorlogssituatie, konden geen kant op en zijn bezig geweest met overleven. Alle plekken om even op adem te komen, te kunnen praten en gezien te worden waren onbereikbaar. Bij deze wil ik je vragen in de eerste plaats aandacht te besteden aan hoe het met het kind gaat en pas daarna aan de leerprestaties en leerachterstanden. Hoewel ik ervan uitga dat dit voor de meeste professionals vanzelfsprekend is, geef ik je handvatten mee voor de dagelijkse praktijk.

podcast iOS instructies