Bonus aflevering: Op adem komen en vooral praten is wat kinderen nu nodig hebben

De heropening van het onderwijs en de kinderopvang aankomende maandag baart me zorgen, omdat op dat moment 1,5 miljoen kinderen weer naar school en de kinderopvang gaan. Het is supergoed nieuws voor de groep kinderen die het thuis doorgaans niet makkelijk heeft of waarbinnen het gezin de lockdown extra stress en spanning heeft opgeleverd. Voor deze groep kinderen kan de tijd thuis een ware hel zijn geweest. We weten dat tussen de 90.000 en 127.000 kinderen per jaar in Nederland geweld meemaken en dat zijn de kinderen, waarvan bekend is dat ze onveilig opgroeien en mishandeling meemaken. Het is bekend dat deze cijfers in de praktijk veel hoger zijn. Sommige kinderen hebben 1,5 maand fulltime geleefd als in een oorlogssituatie, konden geen kant op en zijn bezig geweest met overleven. Alle plekken om even op adem te komen, te kunnen praten en gezien te worden waren onbereikbaar. Bij deze wil ik je vragen in de eerste plaats aandacht te besteden aan hoe het met het kind gaat en pas daarna aan de leerprestaties en leerachterstanden. Hoewel ik ervan uitga dat dit voor de meeste professionals vanzelfsprekend is, geef ik je handvatten mee voor de dagelijkse praktijk.

Naomi met haar dochter
Checklist Meldcode Proof Dessaur Trainingen

Checklist Meldcode Proof

Sinds een paar jaar is het voor organisaties die met kinderen werken wettelijk verplicht om de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld toe te passen. Maar hoe doe je dat nu precies, en aan welke voorwaarden moet je voldoen? Is jouw organisatie al Meldcode Proof? Je komt erachter met mijn gratis checklist!

De Bespreekboom | Naomi Dessaur

Naomi's Bespreekboom

Veel professionals blijven zoeken naar wat de beste manier is om seksualiteit bespreekbaar te maken met ouders of verzorgers. Daarnaast is het op juiste wijze reageren op seksueel gedrag van kinderen of zorgen van ouders hieromtrent een andere grote uitdaging. Om je hierbij te helpen heb ik De Bespreekboom, dé tool voor professionals om seksueel gedrag van kinderen bespreekbaar te maken’ ontwikkeld. Deze gratis tool helpt je om het verschil te maken voor kinderen.