#25 – Bied jij een glaasje water aan bij een emotioneel zorggesprek? Niet doen!

In deze podcast aflevering vertel ik je wat de waarde is van emoties tijdens een spannend (zorg)gesprek bijvoorbeeld over (een vermoeden van) kindermishandeling en/of huiselijk geweld, hoe je met de emotie van de ander om kan gaan, maar ook met je eigen emoties. Hoe ga jij om met emoties bij de ander? Schrik je ervan? Kun je de emotie laten bestaan of ga je ook (vanuit de beste intenties) allerlei zaken aanbieden om de ander te helpen en/of te laten voelen dat je meeleeft? 

In deze aflevering geef ik je hele praktische tips om hiermee om te gaan en zet ik je vast en zeker goed aan het denken. Wil je nog meer leren over gespreksvoering en het omgaan met je emoties? Kijk hier eens om te bekijken wat voor trainingen ik allemaal aanbied die interessant kunnen zijn voor jou als professional of je organisatie.

podcast iOS instructies