#16 – Mama, hoe vaak doen jullie ‘het’ eigenlijk? En de kracht van übernieuwsgierig zijn.

In deze podcast aflevering vertel ik ouders en verzorgers over de kracht van übernieuwsgierig zijn. Vaak hebben we meegekregen juist niet te veel te vragen en nieuwsgierig te zijn. Ik geloof er juist in dat het superbelangrijk is juist enorm nieuwsgierig te zijn, wanneer je met je kind in gesprek bent over het thema seksualiteit of als je kind je een vraag heeft gesteld. Ik geef je voorbeelden, tips en laat je ook horen hoe ik dat zelf doe, dat übernieuwsgierig zijn. Ook voor professionals is deze vaardigheid van groot belang en geef ik je praktische tips waar je in de praktijk mee verder kan.

Naomi - open aanbod
Checklist Meldcode Proof Dessaur Trainingen

Checklist Meldcode Proof

Sinds een paar jaar is het voor organisaties die met kinderen werken wettelijk verplicht om de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld toe te passen. Maar hoe doe je dat nu precies, en aan welke voorwaarden moet je voldoen? Is jouw organisatie al Meldcode Proof? Je komt erachter met mijn gratis checklist!

De Bespreekboom | Naomi Dessaur

Naomi's Bespreekboom

Veel professionals blijven zoeken naar wat de beste manier is om seksualiteit bespreekbaar te maken met ouders of verzorgers. Daarnaast is het op juiste wijze reageren op seksueel gedrag van kinderen of zorgen van ouders hieromtrent een andere grote uitdaging. Om je hierbij te helpen heb ik De Bespreekboom, dé tool voor professionals om seksueel gedrag van kinderen bespreekbaar te maken’ ontwikkeld. Deze gratis tool helpt je om het verschil te maken voor kinderen.