#10 – De nationale stoom afblaas dag – in gesprek met Ted Kloosterboer

In deze podcast aflevering luister je naar een gesprek wat ik voerde met Ted Kloosterboer, directeur van Stichting Praat en ervaringsdeskundige op het gebied van kindermishandeling, over waar wij ons (extra) zorgen over maken gedurende deze Corona-crisis. We spreken over het belang van stoom afblazen, wat echt aandacht geven aan elkaar voor ons betekent en wat het effect kan zijn van toenemende stress in gezinnen als het gaat om het toenemende risico van kindermishandeling en huiselijk geweld.

podcast iOS instructies