Checklist Meldcode Proof Dessaur Trainingen

Checklist Meldcode Proof

Is jouw organisatie al Meldcode Proof?

Sinds 2013 is het voor organisaties die met kinderen en/of volwassenen werken wettelijk verplicht om de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling toe te passen. Maar hoe doe je dat nu precies, en aan welke voorwaarden moet je voldoen? Je komt erachter met de checklist!