Waarom HR onmisbaar is in de aanpak huiselijk geweld & kindermishandeling

Heel het land worstelt momenteel met grensoverschrijdend gedrag. En in de oplossing wordt vaak gekeken naar een meldpunt of vertrouwenspersoon. Maar er is nog een belangrijk ‘orgaan’ dat een heel belangrijke functie heeft in de aanpak grensoverschrijdend gedrag: de HR-afdelingen.

Bij personeelszaken komt iemand vaak pas terecht als er een calamiteit is: er is een akkefietje op werk, er is misschien sprake van ziekte, een arbeidsconflict, gedoe met een collega, een teveel aan werkdruk of je loopt vast. Vaak gaat het dan over hoe dit op het werk kan worden opgelost. Maar daarmee gaan we voorbij aan een belangrijk aspect. 

Stel iemand zit er helemaal doorheen, en deze persoon wordt naar de bedrijfsarts gestuurd. Dan kan dat bijvoorbeeld leiden tot een time-out in de ziektewet. Maar wat gebeurt er thuis? Wat als iemand thuis ook zorg heeft voor drie kinderen en een zieke man? Dan heeft dat verlof van deze persoon invloed op het gezinssysteem.

Vergeet het thuisfront niet

Elk ‘gedoe’ op werk heeft ook invloed op de thuissituatie, en vaak ook andersom. Er zitten vaak verhalen achter die ook de partner of kinderen betreffen. Als HR-medewerker heb je daarom een belangrijke signaleringsfunctie als het gaat om bijvoorbeeld huiselijk geweld, kindermishandeling of seksueel grensoverschrijdend gedrag.

De zorgplicht van HR

Zeker in organisaties met kinderen is het bovendien belangrijk om als HR-organisaties klachten, calamiteiten of situaties met een medewerker serieus op te nemen. Als organisatie heb je een zorgplicht voor zowel je cliënten, leerlingen of patiënten, maar ook voor je medewerkers zelf. Als er bijvoorbeeld vermoedens zijn van grensoverschrijdend gedrag bij een medewerker heb je als HR-medewerker de Meldcode te hanteren, maar kun je het beste dus óók een soort ‘thuis-check’ uitvoeren bij de medewerker zelf.

Landelijk moeten we een antwoord geven op grensoverschrijdend gedrag. Daarvoor is het belangrijk om HR-medewerkers te bepakken en bezakken met kennis en kunde om het gesprek aan te gaan met collega’s. Dat kan bijvoorbeeld door ze op te leiden als aandachtsfunctionaris. Er zijn gelukkig al organisaties die hierin niet afwachten maar zelf al grote stappen nemen waar we van kunnen leren.

Verantwoord werkgeverschap

In deze podcast spreek ik met Ellen de Jong, van Kinderopvangorganisatie Dak Kindercentra in regio Den Haag. Ellen is manager HR en Pedagogiek & Kwaliteit. Ik heb haar en nog twee andere HR Adviseurs opgeleid tot Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld & Kindermishandeling.

Ik spreek met Ellen over wat voor hen de aanleiding was om deze training te gaan volgen: waarom vanuit HR? En wat leverde het op? We hebben het over de verschillende snijvlakken waar de zorgplicht voor de (kwetsbare) kinderen en de zorgplicht vanuit goed werkgeverschap elkaar soms overlappen, soms elkaar alleen raken of misschien wel bijten.

Het is mijn overtuiging dat we nog veel méér betrokken collega’s en HR-medewerkers moeten ondersteunen en opleiden in het signaleren en bespreken van huiselijk geweld, kindermishandeling of (seksueel) grensoverschrijdend gedrag – zodat we als een olievlek veilige plekken creëren om te werken, leren, spelen en sporten.

Meer informatie over mijn training Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld & Kindermishandeling vind je hier.

Checklist Meldcode Proof Dessaur Trainingen

Checklist Meldcode Proof

Sinds een paar jaar is het voor organisaties die met kinderen werken wettelijk verplicht om de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld toe te passen. Maar hoe doe je dat nu precies, en aan welke voorwaarden moet je voldoen? Is jouw organisatie al Meldcode Proof? Je komt erachter met mijn gratis checklist!

De Bespreekboom | Naomi Dessaur

Naomi's Bespreekboom

Veel professionals blijven zoeken naar wat de beste manier is om seksualiteit bespreekbaar te maken met ouders of verzorgers. Daarnaast is het op juiste wijze reageren op seksueel gedrag van kinderen of zorgen van ouders hieromtrent een andere grote uitdaging. Om je hierbij te helpen heb ik De Bespreekboom, dé tool voor professionals om seksueel gedrag van kinderen bespreekbaar te maken’ ontwikkeld. Deze gratis tool helpt je om het verschil te maken voor kinderen.