Verschilmakers gezocht

Er komen steeds meer superhelden in Nederland. En daar ben ik trots op!

Al sinds 2010 leid ik Aandachtsfunctionarissen Huiselijk Geweld & Kindermishandeling op. Zij gaan vervolgens, bepakt en bezakt met kennis en vaardigheden, terug hun organisatie in. Daar zetten ze de veiligheid voor kinderen en volwassenen voortdurend hoog op de agenda. Zij inspireren collega’s, maken een plan van aanpak voor hun organisatie en maken zo, in mijn optiek, de wereld een stukje veiliger en mooier. 

Deze groep superhelden wordt elke dag groter. En die “olievlek” die zich verspreidt, is precies wat er nodig is. Veel van die Aandachtsfunctionarissen zijn missiegedreven professionals. Ze willen echt van betekenis zijn voor ‘hun’ cliënten, leerlingen, kinderen, ouders of patiënten. Maar vaak neemt na een tijdje de waan van de dag het weer over. De kennis verwatert, of wordt simpelweg ingehaald door de drukke agenda’s. 

Veel aandachtsfunctionarissen missen bovendien het contact met andere experts. Ze willen hun ervaringen delen, hun kennis blijven oppoetsen, vragen kunnen stellen. Daarom ben ik op iets nieuws aan het broeden. Ik ben daarvoor op zoek naar ambassadeurs die hun kennis blijvend willen verdiepen en hier nog wat in missen. Om zo samen een sneeuwbaleffect te kunnen creëren. Zodat nog veel méér kinderen en volwassenen in een veilige omgeving kunnen leven. 

Speciaal voor gedreven en ambitieuze Aandachtsfunctionarissen zit ik volop in de ontwerpfase van dit plan. Laat het me weten als je hier zelf ook een behoefte in voelt bij jezelf of je organisatie! 

Heb jij behoefte aan blijvende verdieping, verbreding of professionalisering? Wil je kunnen sparren met collega’s uit andere organisaties, casussen en dilemma’s aan elkaar voorleggen en ideeën toetsen? Of heb je nog een ander idee waardoor je je functie als aandachtsfunctionaris nog beter kan uitvoeren? Laat me weten wat je gedachte hierover is via een mail naar naomi@dessaurtrainingen.nl want ik neem dat graag mee naar de tekentafel.

Foto: Steven Libralon

Luisteren en leren ?

Als ik mijn zorgen deel, dan raak ik die persoon kwijt!

Als professionals zich zorgen maken over een kind of volwassene, dan hebben zij vaak allerlei dilemma’s, vragen en twijfels. De drempel wordt daardoor vaak te hoog om de eerste stap te zetten en zich uit te spreken.

In deze podcast-aflevering neem ik je mee in zo’n veelgehoord dilemma, namelijk: ‘wat nu als mensen afhaken als ik een zorg uitspreek?’

Ik geef je supertips waarmee je de drempel om te handelen voor jou en je collega’s direct kunt verlagen. 

? Luister hier de aflevering terug

Kindermishandeling, alleen slaan of veel meer?

Veel mensen denken bij kindermishandeling direct aan fysiek geweld, zoals slaan. Maar er zijn er nog veel meer verschillende vormen van geweld, die je misschien wel over het hoofd kan zien. Ook onvoldoende toezicht of emotionele verwaarlozing kunnen bijvoorbeeld vormen van kindermishandeling zijn.

In deze podcast aflevering ga ik hier samen met Esther Mulder over in gesprek,

? Luister hier de aflevering terug

Je lijf is van jou

Deze podcast heb ik opgenomen naar aanleiding van de Week van de Lentekriebels. In deze aflevering bespreken we alles over het thema ‘je lijf is van jou. Dit is een mooie aanvulling op de Zapp themaweek ‘Er zijn grenzen’. We bespreken wat ouders en verzorgers, maar ook professionals zoals jij concreet kunnen doen met dit thema en hoe je aan de slag kan met dit prachtige materiaal. 

? Luister hier de aflevering over ‘je lijf is van jou’

Checklist Meldcode Proof Dessaur Trainingen

Checklist Meldcode Proof

Sinds een paar jaar is het voor organisaties die met kinderen werken wettelijk verplicht om de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld toe te passen. Maar hoe doe je dat nu precies, en aan welke voorwaarden moet je voldoen? Is jouw organisatie al Meldcode Proof? Je komt erachter met mijn gratis checklist!

De Bespreekboom | Naomi Dessaur

Naomi's Bespreekboom

Veel professionals blijven zoeken naar wat de beste manier is om seksualiteit bespreekbaar te maken met ouders of verzorgers. Daarnaast is het op juiste wijze reageren op seksueel gedrag van kinderen of zorgen van ouders hieromtrent een andere grote uitdaging. Om je hierbij te helpen heb ik De Bespreekboom, dé tool voor professionals om seksueel gedrag van kinderen bespreekbaar te maken’ ontwikkeld. Deze gratis tool helpt je om het verschil te maken voor kinderen.