Seksualiteit: het belang van wederzijdse toestemming

Zoals je weet streef ik naar een seksueel weerbaardere generatie kinderen die met volwassenen durven te spreken over gewone seksualiteit tot aan (seksueel) misbruik.

Wanneer een kind seksueel gedrag laat zien waarover we twijfelen is het belangrijk om bijvoorbeeld te kijken naar wederzijdse toestemming. Hebben betrokkenen bij het seksuele gedrag toestemming aan elkaar gegeven of niet?

Het volgende filmpje wil ik je niet onthouden. Het is een prachtige vergelijking tussen een kopje thee aanbieden en het vragen en geven van toestemming als het gaat om seksualiteit.

Veel plezier met het kijken van dit filmpje!

P.S: Wil je me helpen? Ken jij andere professionals voor wie mijn diensten en/of video-blogs waardevol zijn? Stuur dit bericht dan door en stel ze op de hoogte. Dank je wel!

Checklist Meldcode Proof Dessaur Trainingen

Checklist Meldcode Proof

Sinds een paar jaar is het voor organisaties die met kinderen werken wettelijk verplicht om de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld toe te passen. Maar hoe doe je dat nu precies, en aan welke voorwaarden moet je voldoen? Is jouw organisatie al Meldcode Proof? Je komt erachter met mijn gratis checklist!

De Bespreekboom | Naomi Dessaur

Naomi's Bespreekboom

Veel professionals blijven zoeken naar wat de beste manier is om seksualiteit bespreekbaar te maken met ouders of verzorgers. Daarnaast is het op juiste wijze reageren op seksueel gedrag van kinderen of zorgen van ouders hieromtrent een andere grote uitdaging. Om je hierbij te helpen heb ik De Bespreekboom, dé tool voor professionals om seksueel gedrag van kinderen bespreekbaar te maken’ ontwikkeld. Deze gratis tool helpt je om het verschil te maken voor kinderen.