Op adem komen en vooral praten is wat kinderen nu nodig hebben

De heropening van het onderwijs en de kinderopvang aankomende maandag baart me zorgen, omdat op dat moment 1,5 miljoen kinderen weer naar school en de kinderopvang gaan. Het is supergoed nieuws voor de groep kinderen die het thuis doorgaans niet makkelijk heeft of waarbinnen het gezin de lockdown extra stress en spanning heeft opgeleverd.

Voor deze groep kinderen kan de tijd thuis een ware hel zijn geweest. We weten dat tussen de 90.000 en 127.000 kinderen per jaar in Nederland geweld meemaken en dat zijn de kinderen, waarvan bekend is dat ze onveilig opgroeien en mishandeling meemaken. Het is bekend dat deze cijfers in de praktijk veel hoger zijn.

Sommige kinderen hebben 1,5 maand fulltime geleefd als in een oorlogssituatie, konden geen kant op en zijn bezig geweest met overleven. Alle plekken om even op adem te komen, te kunnen praten en gezien te worden waren onbereikbaar.

Voor scholen en kinderopvang organisaties, evenals de ouders is het op dit moment jongleren hoe met de opening en de nieuwe structuur om te gaan. Veel energie in organisaties gaat dan nu ook naar praktische zaken, zoals het opvolgen van de verstrekkende maatregelen die de scholen opgelegd krijgen en het inspelen op mogelijke leerachterstanden.

Ik zie bij veel professionals en organisaties (net als bij veel ouders/verzorgers), dat de rek eruit is. Veel professionals zijn dan ook moe en houden al een hele tijd veel ballen in de lucht.

Bij deze wil ik je vragen in de eerste plaats aandacht te besteden aan hoe het met het kind gaat en pas daarna aan de leerprestaties en leerachterstanden. Hoewel ik ervan uitga dat dit voor de meeste professionals vanzelfsprekend is, geef ik je handvatten mee voor de dagelijkse praktijk.

♥️ Geef kinderen aankomende periode, naast de normale structuur, de rust en ruimte om weer op school te landen.

♥️ Veel kinderen zullen ook dolblij zijn met weer een heldere structuur en dat ze weer nieuwe dingen mogen leren, dus terug naar het normale mag naast dit stukje extra bestaan. .

♥️ Wees er vanaf maandag voor alle kinderen en vraag elk kind (individueel) hoe het écht met hem of haar gaat.

♥️ Kijk naar wat de kinderen nodig hebben, in plaats van dat de aandacht gaat naar wat er aan de orde moet komen of op de planning staat.

♥️ Zet het welbevinden van kinderen op 1 en de leerprestaties op 10.

♥️ Praten, praten en praten op allerlei verschillende manieren: in de groep, in kleine groepjes, in spel/fantasie en individueel over wat bij de kinderen leeft en hoe de tijd thuis was.

♥️ Geef kinderen extra steun door ze te zien, te steunen en naar ze te luisteren. Op deze wijze kun je de balans van de nare dingen die mogelijk spelen enigszins verbeteren.

♥️ Zie ook de ouders/verzorgers die het moeilijk kunnen hebben en schakel professionele hulp in waar nodig voor het kind, de ouders en bij voorkeur het hele gezin.

♥️ Bespreek dit onderwerp en deze punten met je organisatie en je team.

Schenk ook aandacht aan de kinderen voor wie school (in plaats van thuis) juist de onveilige plek is, omdat ze bijvoorbeeld gepest worden.

Succes maandag!

Warme groet,

Naomi

P.S: Luister ook naar de gelijknamige podcast aflevering’ Op adem komen en vooral praten is wat kinderen nu nodig hebben’ op de Naomi Maakt Bespreekbaar Podcast. En heb je er iets aan gehad en ga je ermee aan de slag? Laat een review en een beoordeling voor me achter.

Checklist Meldcode Proof Dessaur Trainingen

Checklist Meldcode Proof

Sinds een paar jaar is het voor organisaties die met kinderen werken wettelijk verplicht om de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld toe te passen. Maar hoe doe je dat nu precies, en aan welke voorwaarden moet je voldoen? Is jouw organisatie al Meldcode Proof? Je komt erachter met mijn gratis checklist!

De Bespreekboom | Naomi Dessaur

Naomi's Bespreekboom

Veel professionals blijven zoeken naar wat de beste manier is om seksualiteit bespreekbaar te maken met ouders of verzorgers. Daarnaast is het op juiste wijze reageren op seksueel gedrag van kinderen of zorgen van ouders hieromtrent een andere grote uitdaging. Om je hierbij te helpen heb ik De Bespreekboom, dé tool voor professionals om seksueel gedrag van kinderen bespreekbaar te maken’ ontwikkeld. Deze gratis tool helpt je om het verschil te maken voor kinderen.