Mijn belangrijkste lessen in 18 minuten

Een simpele aai over de bol, de eenvoudige vraag “hoe gaat het vandaag met jou?” of even samen lachen: het zijn allemaal waardevolle momenten die je kunt toevoegen aan het schatkistje van een kind.

Hoe voller dat schatkistje, hoe meer kracht het kind heeft om zelfvertrouwen en zelfliefde te ontwikkelen. Sommige kinderen hebben extra bagage nodig voor dat kistje. Omdat er helaas zoveel ellende tegenover staat. Het kan soms letterlijk het verschil betekenen tussen (over)leven en dood.

Ik gaf laatst een TEDx waardige Talk over het vullen van een schatkistje. Ik heb al mijn kennis die ik in mijn carrière heb opgedaan erin gestopt en teruggebracht tot de absolute kern. In 18 minuten hoor je wat iedere volwassene eigenlijk moet weten over de impact die jij kunt hebben op het leven van een kind.

Deze Talk wil ik vaker inzetten voor groepen. Als keynote op jouw event, bijeenkomst of congres geeft deze talk inspiratie en nieuwe energie mee aan je publiek.

“Ik was tot tranen toe geroerd. Deze middag nog neem ik contact op met mijn nichtje die wel wat extra aandacht kan gebruiken.”


Laten we samen een sneeuwbaleffect in gang zetten. En de schatkistjes van zoveel mogelijk kinderen vullen.

 Ontdek Naomi als spreker

Checklist Meldcode Proof Dessaur Trainingen

Checklist Meldcode Proof

Sinds een paar jaar is het voor organisaties die met kinderen werken wettelijk verplicht om de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld toe te passen. Maar hoe doe je dat nu precies, en aan welke voorwaarden moet je voldoen? Is jouw organisatie al Meldcode Proof? Je komt erachter met mijn gratis checklist!

De Bespreekboom | Naomi Dessaur

Naomi's Bespreekboom

Veel professionals blijven zoeken naar wat de beste manier is om seksualiteit bespreekbaar te maken met ouders of verzorgers. Daarnaast is het op juiste wijze reageren op seksueel gedrag van kinderen of zorgen van ouders hieromtrent een andere grote uitdaging. Om je hierbij te helpen heb ik De Bespreekboom, dé tool voor professionals om seksueel gedrag van kinderen bespreekbaar te maken’ ontwikkeld. Deze gratis tool helpt je om het verschil te maken voor kinderen.