Kindermishandeling neemt geen vrij!

Yes, bijna vakantie! Voor veel volwassenen en kinderen betekent het begin van de vakantie één groot feest. Hopelijk voor jou ook en kun je straks genieten van je welverdiende rust op een mooie plek.

Mijn man en ik gaan deze vakantie ook weer heerlijk genieten met onze meiden. Ik kan niet wachten op een mooie omgeving, de warmte, nieuwe ontdekkingen en vooral de tijd samen. Vakantie betekent voor mij: genieten.

Maar elke keer wanneer de vakantietijd aanbreekt, realiseer ik me dat dit niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Want voor sommige kinderen is de vakantie juist een moeilijke periode. Voor kinderen die (dagelijks) misbruik of mishandeling meemaken kan de vakantie zelfs een regelrechte ramp zijn. In mijn videoblog vertel ik meer over deze kinderen en hoe je ze kunt helpen.

Veel kinderen hebben binnenkort zomervakantie. Voor de meeste kinderen is dit een tijd om naar uit te kijken met reizen, leuke uitstapjes, meer aandacht van thuisblijvende ouders en genieten van de vrije tijd.

Voor andere kinderen is dit helaas niet het geval. In Nederland wonen veel kinderen die het slachtoffer zijn van onzichtbaar leed. Zij maken seksueel misbruik, verwaarlozing of andere vormen van geweld mee. Tijdens de zomervakantie worden zij plotseling 6 weken lang niet gezien of opgemerkt. Voor deze kinderen, verscholen achter de voordeur, is dit een tijd van eenzaamheid en weinig tot geen aandacht. Ze kunnen niet meer die vijf dagen in de week terugvallen op de veilige basis die de school of peuterspeelzaal vaak biedt.

Vakantie is dus niet voor iedereen een leuke tijd. Wees daarom alert op deze eenzame en vaak al volwassen kinderen die in de vakantie aan hun lot worden overgelaten. Let deze periode extra goed op de kinderen die richting de vakantie stiller worden, geen verhalen vertellen over de vakantie en die na de vakantie moe en gespannen terugkomen op school of de kinderopvang.

Je kunt deze kinderen het beste helpen door alert op ze te zijn. Als je zorgen hebt over een kind, ga er dan over in gesprek  met het kind en/of de ouders. Neem je verantwoording. ook in de vakantie. Want mishandeling neemt geen vrij!

P.S: Wil je me helpen? Ken jij andere professionals voor wie mijn diensten en/of video-blogs waardevol zijn? Stuur dit bericht dan door en stel ze op de hoogte. Dank je wel!

Checklist Meldcode Proof Dessaur Trainingen

Checklist Meldcode Proof

Sinds een paar jaar is het voor organisaties die met kinderen werken wettelijk verplicht om de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld toe te passen. Maar hoe doe je dat nu precies, en aan welke voorwaarden moet je voldoen? Is jouw organisatie al Meldcode Proof? Je komt erachter met mijn gratis checklist!

De Bespreekboom | Naomi Dessaur

Naomi's Bespreekboom

Veel professionals blijven zoeken naar wat de beste manier is om seksualiteit bespreekbaar te maken met ouders of verzorgers. Daarnaast is het op juiste wijze reageren op seksueel gedrag van kinderen of zorgen van ouders hieromtrent een andere grote uitdaging. Om je hierbij te helpen heb ik De Bespreekboom, dé tool voor professionals om seksueel gedrag van kinderen bespreekbaar te maken’ ontwikkeld. Deze gratis tool helpt je om het verschil te maken voor kinderen.