Kinderen met een beperking hoger risico op seksueel misbruik

De laatste jaren geef ik steeds vaker trainingen over kindermishandeling, huiselijk geweld, seksualiteit en misbruik. Variërend van scholen of andere organisaties die werken met kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Dat is een hele goede zaak.

Zeker als je je realiseert dat deze kinderen nog veel kwetsbaarder zijn dan kinderen zonder beperking. Ook is het signaleren van geweld nóg lastiger. Deze kinderen kunnen zich niet altijd goed kunnen uitdrukken of geen heldere signalen afgeven. Dit is bij ieder kind al heel lastig, maar bij deze groep dus nog ingewikkelder. Ook is de aard van het seksueel geweld vaak nog ernstiger dan bij kinderen zonder een beperking. Hoe moeten we met dit probleem omgaan?

Bij de start van zo’n training vertel ik vaak iets over de aard en omvang van mishandeling bij deze kinderen. Vaak schrikken mensen hiervan. Ze realiseren zich plotseling dat de kinderen waarmee zij zelf werken een groter risico lopen op seksueel geweld.

In deze videoblog vertel ik je wat de redenen zijn waarom deze kinderen een groter risico lopen en hoe we daarmee om kunnen gaan. Eén ding verklap ik je alvast: bespreekbaarheid is wederom de sleutel!

Wat is jouw ervaring binnen de organisatie waarbinnen jij werkt? Schenken jullie voldoende aandacht aan het thema seksualiteit of seksueel geweld? Vaak voelen mensen weerstanden om hierover te spreken en zien we het misbruik niet of onderkennen we het niet.

Seksueel misbruik komt enorm veel voor. Maar liefst 61% van de vrouwen met een beperking maakt misbruik mee en 40% van de mannen. Meer dan de helft dus. Een akelige gedachte: als je een beperking hebt is de kans is groter dat je wél misbruikt wordt dan niet.

En nu is de vraag: hoe kunnen we deze cijfers terugbrengen?

Een aantal tips:

  1. Zorg ervoor dat dat de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in jullie organisatie van kracht is en voldoet aan de gestelde eisen.
  2. Zorg dat er binnen jouw organisatie aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling zijn aangesteld.
  3. Zorg dat je naast een beleid over kindermishandeling en huiselijk geweld ook een beleid over seksualiteit hebt, en dat je deze twee aan elkaar verbindt.
  4. Praat regelmatig als collega’s onderling over (gewone) seksualiteit en over seksueel gedrag van kinderen/cliënten dat jullie opvalt.
  5. Zorg dat er RIS lessen zijn: Relaties, Intimiteit en Seksualiteit en dat medewerkers leren hoe ze deze lessen kunnen verzorgen.
  6. Praat onderling over de persoonlijke dilemma’s en weerstanden die er zijn en bespreek casuïstiek. (Bekijk samen een online college van Aafke Scharloo over dit onderwerp ).
  7. Leid medewerkers op in het Vlaggensysteem. Dit is een methodiek om seksueel gedrag van kinderen te duiden en hier een passende pedagogische reactie op te geven.
  8. Bespreekbaarheid is altijd de sleutel. Zorg dat medewerkers weten hoe ze zorgen bespreekbaar kunnen maken met interne of externe collega’s, ouders, verzorgers, kinderen.
  9. En doe het nooit alleen! Heb je vermoedens van seksueel misbruik? En wil je hier naar handelen, maar weet je niet goed hoe? Overleg met een collega of neem contact op met een expert zoals Veilig Thuis.

Wil je weten of jullie méér kunnen doen in de aanpak tegen kindermishandeling en huiselijk geweld? Download dan onderaan deze pagina de gratis de meldcode checklist. Reageer gerust op dit bericht in de comments, via mijn Facebookpagina of deel dit bericht met jou netwerk.

Checklist Meldcode Proof Dessaur Trainingen

Checklist Meldcode Proof

Sinds een paar jaar is het voor organisaties die met kinderen werken wettelijk verplicht om de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld toe te passen. Maar hoe doe je dat nu precies, en aan welke voorwaarden moet je voldoen? Is jouw organisatie al Meldcode Proof? Je komt erachter met mijn gratis checklist!

De Bespreekboom | Naomi Dessaur

Naomi's Bespreekboom

Veel professionals blijven zoeken naar wat de beste manier is om seksualiteit bespreekbaar te maken met ouders of verzorgers. Daarnaast is het op juiste wijze reageren op seksueel gedrag van kinderen of zorgen van ouders hieromtrent een andere grote uitdaging. Om je hierbij te helpen heb ik De Bespreekboom, dé tool voor professionals om seksueel gedrag van kinderen bespreekbaar te maken’ ontwikkeld. Deze gratis tool helpt je om het verschil te maken voor kinderen.