Is dat nou nodig in Nederland?

Op 20 november is het de dag van de rechten van het kind. Het voelt misschien alsof we de rechten van kinderen in ons land allang goed geregeld hebben. Toch hebben we nog huiswerk te doen. 

Belangrijke besluiten die over kinderen gaan, worden genomen zonder dat zij er zelf over mogen meepraten. Tijdens de lockdown brachten de langdurige schoolsluitingen kinderen in de verdrukking. Coronabeleid werd vaak óver, maar niet mét kinderen genomen. Ook beslissingen over de leeraanpak op school worden vaak genomen met de bril op van een volwassene.

Dichterbij dan je denkt

Ook voor kinderen die nieuw zijn in ons land worden vaak nog de rechten geschonden. Ze moeten bijvoorbeeld gesprekken of brieven vertalen van ouders, waardoor ze met zaken worden geconfronteerd die niet bij hun ontwikkeling passen. Veel kinderen in asielzoekerscentra krijgen geen passend onderwijs. Ze worden van hot naar her gesleept en krijgen onvoldoende hulp om met hun trauma’s om te gaan. 

Voor deze podcast interviewde ik Angelo die uit eigen ervaring vertelt wat opgroeien in een asielzoekerscentrum met een kind doet. In dit interview neemt Angelo ons mee in zijn jarenlange reis, die hem als vijfjarig kind in een asielzoekerscentrum bracht. Samen met zijn ouders en zus is hij gevlucht uit Liberia. 

Angelo deelt zijn pittige, tegelijkertijd hoopvolle en veerkrachtige reis die hij samen met zijn gezin en alleen heeft afgelegd. Het is een pareltje van een gesprek geworden, waarin hij ons meeneemt naar wat hij hier als kind in meemaakte en hoe hij hierop terugkijkt als volwassene. 

Kinderen horen kinderdingen te doen. Zoals met poppen of brandweerauto’s spelen. Ze horen een netwerk van vriendjes en vriendinnetjes op te kunnen bouwen, en veilige plek te hebben waar ze alleen maar kleine kinderzorgen hoeven te hebben. Dit is geen ver-van-je-bedshow. Deze kinderen zitten gewoon bij ‘ons’ in de klas, ze wonen om de hoek en spelen met onze kinderen.

Daarom pleit Cees Hoefnagels voor een Minister van Kinderen. Hij is klinisch psycholoog en onderzoeker en hij vindt dat kinderrechten een prominente plek moeten hebben in het kabinetsbeleid. Voor de podcast die ik lanceer in de Week tegen kindermishandeling interview ik Cees over zijn ‘grote mensen-petitie’. Ook spreken we over zijn laatste onderzoek over ‘self-disclosures’ oftewel kinderen die zelf hun mishandeling of misbruik onthullen. 

Luister hier naar de podcasts .

Neem ze serieus

In de Week Tegen Kindermishandeling staan we stil bij onze eigen rol hierin. Wat kunnen wij doen voor kinderen die het moeilijk hebben en mishandeling meemaken? 

Dat is nog best lastig. Zelfs als we een kind willen helpen, vergeten we vaak gek genoeg het kind zelf. Veel mensen die een melding doen bij Veilig Thuis, vergeten bijvoorbeeld om het kind hierover in te lichten. Dus, neem het kind serieus betrek het hierbij. Zo geef je het kind regie over de eigen situatie.  

Weerstand voelen en doorbreken

Als we zien dat kinderrechten geschonden worden, dan zijn we bovendien vaak terughoudend om het gesprek aan te gaan met bijvoorbeeld de ouders. Het is heel normaal om weerstand te voelen, maar het is wel belangrijk om te begrijpen waar het vandaan komt.

Wil je hiermee aan de slag en deze weerstanden de baas worden? Doe dan mee aan de training en wordt Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Ook in-company te volgen voor het hele team. 

Checklist Meldcode Proof Dessaur Trainingen

Checklist Meldcode Proof

Sinds een paar jaar is het voor organisaties die met kinderen werken wettelijk verplicht om de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld toe te passen. Maar hoe doe je dat nu precies, en aan welke voorwaarden moet je voldoen? Is jouw organisatie al Meldcode Proof? Je komt erachter met mijn gratis checklist!

De Bespreekboom | Naomi Dessaur

Naomi's Bespreekboom

Veel professionals blijven zoeken naar wat de beste manier is om seksualiteit bespreekbaar te maken met ouders of verzorgers. Daarnaast is het op juiste wijze reageren op seksueel gedrag van kinderen of zorgen van ouders hieromtrent een andere grote uitdaging. Om je hierbij te helpen heb ik De Bespreekboom, dé tool voor professionals om seksueel gedrag van kinderen bespreekbaar te maken’ ontwikkeld. Deze gratis tool helpt je om het verschil te maken voor kinderen.