Het afwegingskader is niet zo lastig als we denken

Deze week is het de Week tegen Kindermishandeling. In het hele land is er aandacht voor de aanpak van Kindermishandeling. Er zijn veel nieuwe inzichten gepresenteerd en ook in de media wordt er volop aandacht aan besteed. Via mijn Facebook pagina hou ik je graag op de hoogte van de ontwikkelingen.

Zoals we weten is kindermishandeling (en huiselijk geweld) al jaren een enorm groot probleem. Nog altijd hebben veel kinderen en volwassenen hier dagelijks mee te maken. Sinds 2013 is er een wet meldcode die bestaat uit 5 heldere stappen, als leidraad om te handelen bij een vermoeden van geweld. Nu is het afwegingskader erbij gekomen en spreken we van: De verbeterde meldcode.

Ik zal je hier wat meer over vertellen zodat je in grote lijnen begrijpt wat de verandering inhoudt en wat dit voor jou en je organisatie betekent. Dit afwegingskader is in het leven geroepen om professionals extra te ondersteunen bij het maken van de keuze of er wel of niet een melding moet worden gedaan bij Veilig Thuis en of jij de juiste ‘partner’ bent om een rol te spelen in het traject als het gaat om het bieden van hulpverlening.

Vanaf 1 januari 2019 moet iedere organisatie, die verplicht is de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te hanteren, het afwegingskader toegevoegd hebben aan de meldcode. Voorheen deed je, als het goed is, al een risicotaxatie in stap vier van de meldcode en nu is daar het afwegingskader aan toegevoegd wat doorgaat in stap 5 van de meldcode.

In stap vier stel je jezelf de volgende drie vragen:

 1. Heb ik een vermoeden op basis van stap 1 t/m 3 van de meldcode dat er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling?
 2. Heb ik een vermoeden van acute, structurele onveiligheid of is er een disclosure (een spontane onthulling van geweld).
 3. Is er op één van de vragen een JA, pak dan je eigen specifieke afwegingskader erbij om het extra na te gaan (hierin staat helder beschreven met voorbeelden wat wordt verstaan onder de termen: acuut, structureel en disclosure) en of je afweging klopt. Vervolgens weet je al dat je een melding te doen staat, maar bekijk je ook nog de opties rondom het zelf bieden of organiseren van hulpverlening.

Daarnaast stel je jezelf in stap 5 de volgende vragen die gaan over het bieden van hulpverlening (en ook geeft je eigen afwegingskader helder weer waar goede hulp aan zou moeten voldoen):

 1. Ben ik in staat effectieve passende hulp te organiseren?
 2. Heb ik een vermoeden dat betrokkenen niet zullen meewerken aan de geboden/georganiseerde hulpverlening?
 3. Leidt de geboden hulp tot duurzame veiligheid?

Het afwegingskader zorgt dat de professionele norm duidelijker wordt en er echt wordt gekeken naar de veiligheid op dat moment.

Juist omdat huiselijk geweld en/of kindermishandeling vaak jarenlang speelt krijgt Veilig Thuis een ‘radarfunctie’. Dat betekent dat Veilig Thuis signalen van verschillende melders kan combineren en veiligheid over een langere periode intensiever volgt.

Check hier je eigen afwegingskader:

 1. Artsencoalitie
 2. Verpleegkundigen en verzorgenden
 3. Paramedici
 4. Pedagogen, psychologen, (psycho)therapeuten, maatschappelijk werkers en jeugd –en gezinsprofessionals
 5. Verloskundigen
 6. Onderwijs en leerplichtambtenaren
 7. Kinderopvang
 8. Justitie: Ben je medewerker bij een organisatie uit het cluster Justitie? Kijk dan op de interne communicatiekanalen van je organisatie voor het afwegingskader.

Ik kan me voorstellen dat je al een beetje ongemakkelijk wordt bij het lezen van deze blog, want het betekent waarschijnlijk dat je je meldcode aan moet passen of dat je anderen hierop zal ‘moeten’ wijzen. Gelukkig sta je er niet alleen voor en het aanpassen hoeft echt niet zo ingewikkeld te zijn.

De rijksoverheid heeft namelijk een aantal hulpmiddelen ontwikkeld om je bij de aanpassingen te ondersteunen. Kijk gerust op deze pagina van de rijksoverheid voor meer informatie.

PS: Wil je me helpen? Ken jij andere professionals voor wie mijn diensten en/of video-blogs waardevol zijn? Stuur dit bericht dan door en stel ze op de hoogte. Dank je wel!

Checklist Meldcode Proof Dessaur Trainingen

Checklist Meldcode Proof

Sinds een paar jaar is het voor organisaties die met kinderen werken wettelijk verplicht om de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld toe te passen. Maar hoe doe je dat nu precies, en aan welke voorwaarden moet je voldoen? Is jouw organisatie al Meldcode Proof? Je komt erachter met mijn gratis checklist!

De Bespreekboom | Naomi Dessaur

Naomi's Bespreekboom

Veel professionals blijven zoeken naar wat de beste manier is om seksualiteit bespreekbaar te maken met ouders of verzorgers. Daarnaast is het op juiste wijze reageren op seksueel gedrag van kinderen of zorgen van ouders hieromtrent een andere grote uitdaging. Om je hierbij te helpen heb ik De Bespreekboom, dé tool voor professionals om seksueel gedrag van kinderen bespreekbaar te maken’ ontwikkeld. Deze gratis tool helpt je om het verschil te maken voor kinderen.