Help! Hij schuurt tegen me aan

Gebeurt er bij jou in de groep/je klas/op het werk soms iets waardoor je even moet fronsen?

Als professional zie je waarschijnlijk wel eens iets wat je zorgen baart. Ik hoorde laatst bijvoorbeeld dit: “Ik heb een kind in mijn klas dat graag met ons als leerkracht knuffelt, maar hij krijgt daarbij ook regelmatig een erectie waarmee hij tegen de ander aanschuurt. Wat moet ik daar nou mee?”

Het begint er allereerst mee dat jij als professional begrijpt dat het heel normaal is dat kinderen seksueel gedrag vertonen. Vervolgens is het aan jou de ingewikkelde maar belangrijke taak om te duiden wat je ziet, eventueel met collega’s: je gaat bijvoorbeeld bekijken of het gedrag leeftijdsadequaat (passend bij de leeftijd) is, je moet de context duiden (op welke plek heb je dit gedrag waargenomen), en zaken zoals instemming of consent meewegen (is er sprake van wederzijdse toestemming en vrijwilligheid?). Het Vlaggensysteem is hierbij een onmisbare tool.

Het is goed om je te realiseren dat vooral ouders het vaak lastig vinden om op een passende manier te kijken naar het seksueel gedrag. Omdat ze hier vaak onbekend mee zijn. Ook is er vaak schroom om over iets als seksueel gedrag te praten. Toch is het voor professionals belangrijk om, zeker in het geval van een zorg, deze toch met ouders te bespreken.

Extra privé

Niet alleen ouders, maar wij allemaal hebben vaak moeite om er ‘gewoon’ over te praten. Het onderwerp raakt bijna altijd aan je eigen normen en waarden, wat belemmerend kan werken of de situatie in kan kleuren. 

Soms lijkt iets een heel gevoelig onderwerp, waardoor we bang zijn om het verkeerde te zeggen. Een onderwerp zoals seksueel gedrag lijkt nóg wat meer privé dan andere onderwerpen. En hoe zullen de ouders reageren? Bijvoorbeeld wanneer je in gesprek gaat over het kind dat een erectie krijgt in de klas als hij met de juf knuffelt? Zet je de ouders dan voor schut door dit te bespreken? Zullen ze boos worden of klappen ze juist dicht?

Even spieken

Soms zou je gewoon eens willen spieken: hoe gaat zo’n gesprek nou in z’n werk? Wat moet je wel zeggen, en wat niet? En hoe ga je om met de reactie aan de andere kant van de tafel?

Daarvoor kun je mijn luistertraining volgen, heel makkelijk in je eigen tempo. Je kunt gewoon achterover leunen en luisteren naar 11 voorbeeldgesprekken, inclusief een praktische uitleg van mij waarom ik kies voor een bepaalde gespreks-aanpak. Deze luistertraining heb ik ontwikkeld omdat zo’n handig ‘spieksysteem’ nog niet bestond. Het is een mooie aanvulling voor iedere professional die wat zekerder in z’n schoenen wil staan als het om gespreksvaardigheden gaat. 

Dessaur Trainingen Luistertraining

In de luistertraining ontdek je bijvoorbeeld:

  • hoe je seksueel gedrag van kinderen bespreekbaar maakt;
  • hoe je een gesprek kunt opbouwen, waardoor je je zeker voelt en je niks essentieels overslaat;
  • hoe je in gesprek kunt gaan met een collega die compleet van aanpak en mening verschilt;
  • hoe je kunt omgaan met weerstanden van de ouders/verzorgers tijdens het gesprek;
  • hoe je in een gesprek het kind regie geeft, maar toch zelf  de lead houdt;
  • hoe je omgaat met andere culturen wanneer het gaat over seksualiteit;
  • hoe de taal invloed heeft op het gesprek en hoe je non-verbale communicatie kunt inzetten

Check hier de luistertraining.

Training Het Vlaggensysteem

Even terug naar de basis: wat is nou eigenlijk normaal seksueel gedrag, wanneer moet je je zorgen baren, wanneer stuur je bij? En wat moet je eigenlijk met die kennis?

Je hoeft niet alles zelf uit te vinden. Het Vlaggensysteem is hét objectieve meetinstrument waarmee jij (en je collega’s) seksueel gedrag kunnen duiden. Zodat je er op een verantwoorde, pedagogische manier op kunt reageren. Het vormt een onmisbare basis voor elke organisatie die een veilige omgeving wil creëren. Ook super fijn als verdieping voor elke Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. 

? Ontdek alles over de Training Het Vlaggensysteem

Checklist Meldcode Proof Dessaur Trainingen

Checklist Meldcode Proof

Sinds een paar jaar is het voor organisaties die met kinderen werken wettelijk verplicht om de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld toe te passen. Maar hoe doe je dat nu precies, en aan welke voorwaarden moet je voldoen? Is jouw organisatie al Meldcode Proof? Je komt erachter met mijn gratis checklist!

De Bespreekboom | Naomi Dessaur

Naomi's Bespreekboom

Veel professionals blijven zoeken naar wat de beste manier is om seksualiteit bespreekbaar te maken met ouders of verzorgers. Daarnaast is het op juiste wijze reageren op seksueel gedrag van kinderen of zorgen van ouders hieromtrent een andere grote uitdaging. Om je hierbij te helpen heb ik De Bespreekboom, dé tool voor professionals om seksueel gedrag van kinderen bespreekbaar te maken’ ontwikkeld. Deze gratis tool helpt je om het verschil te maken voor kinderen.