Een verhaal over veerkracht

Ik kijk niet gauw meer ergens van op. Maar ik heb nu een bijzondere vrouw ontmoet waar ik veel van kan leren.

Regelmatig vragen ouders aan mij hoe ze hun kind een veilige – en ook seksuele basis mee kunnen geven. Seksuele voorlichting is iets waar veel ouders mee worstelen, omdat veel volwassenen het moeilijk vinden om openlijk over seksualiteit en intimiteit te spreken. Zo kwam ook een moeder bij mij. 

Vanuit mijn platform ‘Naomi maakt bespreekbaar’ geef ik ouders praktische informatie over de seksuele opvoeding. En deze jonge moeder wilde weten hoe ze haar kinderen een veilige, gezonde seksuele opvoeding mee kan geven. Dat is voor haar extra belangrijk, maar ook lastig, omdat ze zelf in de gedwongen prostitutie heeft gezeten. Ze heeft haar heftige verhaal en ervaring met mensenhandel met mij gedeeld en we zijn met elkaar aan de slag gegaan. 

Ik heb haar begeleid in deze zoektocht naar een veilige, seksuele opvoeding voor haar kinderen. En ondertussen leerde ik veel van haar; over wat het betekent om jong in de prostitutie terecht te komen, hoe ze zich daaruit heeft ontworsteld en welke impact deze geschiedenis heeft gehad (en nog altijd heeft) op haar leven en ouderschap. 

Ik heb besloten om hier een podcast-reeks van te maken, samen met CoMensha (Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel). Ik heb enorm veel respect voor deze moeder. Het wordt een serie over veerkracht en weerbaarheid. Haar verhaal is inspirerend voor iedereen die hiervan wil leren. 

Want: wat zijn eigenlijk signalen die kunnen duiden op seksuele uitbuiting? Wat kunnen omstanders doen wanneer ze signalen denken op te pikken en bij wie kunnen ze terecht? Kan eigenlijk iedereen hier slachtoffer van worden en wat helpt om het risico te verminderen? We hopen meer inzichten te geven in de spiraal van geweld, wat ‘victim blaming’ is en hoe je überhaupt verder kunt nadat je zoiets hebt meegemaakt. 

De voorgesprekken zijn in volle gang en wij denken dat het heel interessant voor professionals en zeker ook voor ouders zal gaan worden. We gaan hier heel zorgvuldig mee om. Het is belangrijk dat alle betrokkenen achter deze gesprekken staan en dat haar verhaal niet voor niets wordt verteld.

Je luistert de eerste podcast, als we zover zijn, met deze stoere dame hier. We verwachten dat dit pas medio 2022 is en werken er achter de schermen de komende periode hard aan.

Aandacht voor kwetsbare kinderen

Zeker in deze ingewikkelde corona tijd is het belangrijk om oog te hebben voor kinderen die het moeilijk hebben.

Heeft jouw organisatie nog geen Aandachtsfunctionaris, maar is daar wel behoefte aan? Kijk dan eens naar de 3-daagse training voor Aandachtsfunctionarissen (voor 31,25 SKJ punten geaccrediteerd). Deze training is bedoeld voor professionals die precies willen weten wat je moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Aan het eind van de cursus ligt er een op maat gemaakt plan van aanpak specifiek voor jouw organisatie. Lees hier meer over de training.

De training Vlaggensysteem duurt 2 dagen en is geaccrediteerd door SKJ voor 19,50 punten. Het Vlaggensysteem is een methode die jou als professional helpt bij het duiden van seksueel gedrag van kinderen en jongeren. Veel professionals die met kinderen en/of ouders werken vinden dit lastig, terwijl er een systeem bestaat wat je hierbij helpt. Meer info en aanmelden kan hier.

Checklist Meldcode Proof Dessaur Trainingen

Checklist Meldcode Proof

Sinds een paar jaar is het voor organisaties die met kinderen werken wettelijk verplicht om de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld toe te passen. Maar hoe doe je dat nu precies, en aan welke voorwaarden moet je voldoen? Is jouw organisatie al Meldcode Proof? Je komt erachter met mijn gratis checklist!

De Bespreekboom | Naomi Dessaur

Naomi's Bespreekboom

Veel professionals blijven zoeken naar wat de beste manier is om seksualiteit bespreekbaar te maken met ouders of verzorgers. Daarnaast is het op juiste wijze reageren op seksueel gedrag van kinderen of zorgen van ouders hieromtrent een andere grote uitdaging. Om je hierbij te helpen heb ik De Bespreekboom, dé tool voor professionals om seksueel gedrag van kinderen bespreekbaar te maken’ ontwikkeld. Deze gratis tool helpt je om het verschil te maken voor kinderen.