Een gouden kans

Structurele onveiligheid

Sinds acht sectoren in Nederland werken met het afwegingskader, als onderdeel van de verbeterde wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, ontvang ik hier met grote regelmaat vragen over.

Professionals (vaak ook aandachtsfunctionarissen) worstelen vooral met het thema ‘structurele onveiligheid’. Ze vinden het lastig dit met ouders of andere betrokkenen te bespreken en zijn bijvoorbeeld bang de vertrouwensrelatie te beschadigen of om slapende honden wakker te maken.

Mijn ervaring is dat professionals het thema soms letterlijk onbespreekbaar laten. Hierdoor weten de mensen waar het om gaat vaak niet eens dat er sprake is van structurele onveiligheid binnen het systeem waar ze onderdeel van uitmaken. Ook heeft vaak nog niemand aan hen uitgelegd wat hier het effect op kan zijn voor het kind of de kwetsbare volwassene.

Wat is ook alweer structurele onveiligheid?

Als er sprake is van herhaling of voortduren van onveilige situaties of situaties van geweld die de gezondheid, het welzijn of de ontwikkeling bedreigen, dan spreken we over structurele onveiligheid.

Wat is de reden dat we volgens de verbeterde meldcode een melding bij Veilig Thuis moeten doen als er sprake is van acute of structurele onveiligheid?

Onderzoek heeft uitgewezen dat als er eerder huiselijk geweld of kindermishandeling heeft plaatsgevonden, dit de belangrijkste voorspeller is voor herhaling en of voortduren van onveiligheid (bij pleger en slachtoffer) in de toekomst.

Heeft structurele onveiligheid schadelijke gevolgen?

Absoluut en wel door de voortdurende dreiging van (spanning) en (emotionele) onveiligheid.

Waar kun je aan denken bij structurele onveiligheid?

Je kunt hierbij denken aan: minderjarigen/volwassenen die opgroeien/leven/onderdeel uitmaken van een systeem, waarbij hun fysieke en emotionele veiligheid op de een of andere manier wordt bedreigd.

In mijn video geef ik je graag nog een aantal tips en inzichten mee en vertel ik je waarom ik denk dat het bespreekbaar maken van structurele onveiligheid juist een gouden kans is.

Bekijk hier mijn video:

Wil je heldere voorbeelden van structurele onveiligheid voor je eigen beroepsgroep? Kijk dan bij het afwegingskader passend bij jouw sector.

Tenslotte moet me van het hart dat ik vaak hoor dat professionals het met regelmaat ingewikkeld vinden om in te schatten in hoeverre er inderdaad sprake is van acute of structurele onveiligheid. Wanneer is dan wat ze hierin in het eigen afwegingskader kunnen vinden, dan blijkt vaak dat ze dit niet hebben bekeken. Dat vind ik opvallend. Het afwegingskader is juist ontwikkeld om verschillende beroepsgroepen te ondersteunen bij het inschatten van de veiligheid. Maak er gebruik van!

Ik ben benieuwd of je nieuwe inzichten hebt opgedaan door het bekijken van mijn (video)blog.

Bij twijfels, die ook heel normaal en begrijpelijk zijn, kun je altijd overleggen met je eigen collega’s en/of bellen voor een advies naar Veilig Thuis. Doe het niet alleen, want de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling is teamwork.

Warme groet,

Naomi

Checklist Meldcode Proof Dessaur Trainingen

Checklist Meldcode Proof

Sinds een paar jaar is het voor organisaties die met kinderen werken wettelijk verplicht om de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld toe te passen. Maar hoe doe je dat nu precies, en aan welke voorwaarden moet je voldoen? Is jouw organisatie al Meldcode Proof? Je komt erachter met mijn gratis checklist!

De Bespreekboom | Naomi Dessaur

Naomi's Bespreekboom

Veel professionals blijven zoeken naar wat de beste manier is om seksualiteit bespreekbaar te maken met ouders of verzorgers. Daarnaast is het op juiste wijze reageren op seksueel gedrag van kinderen of zorgen van ouders hieromtrent een andere grote uitdaging. Om je hierbij te helpen heb ik De Bespreekboom, dé tool voor professionals om seksueel gedrag van kinderen bespreekbaar te maken’ ontwikkeld. Deze gratis tool helpt je om het verschil te maken voor kinderen.