Kindermishandeling, huiselijk geweld en seksualiteit bespreekbaar maken, zodat kinderen kind kunnen zijn en veilig op kunnen groeien; dát is mijn missie!

Ieder kind heeft het recht om veilig op te groeien

Dessaur Trainingen vindt dat ieder kind het recht heeft om veilig te kunnen en mógen opgroeien. Daarom ondersteunt het professionals en organisaties in zorg en welzijn, kinderopvang en onderwijs bij het bespreekbaar maken van kindermishandeling, huiselijk geweld en seksualiteit.

In Nederland maken heel veel kinderen een vorm van geweld mee. Ieder jaar gaat het om minimaal 90.000 – 127.000 kinderen die slachtoffer zijn van kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Eén op de drie kinderen maakt ooit een vorm van seksueel geweld mee. Deze cijfers zijn slechts een topje van de ijsberg.

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling vormt de leidraad bij het zorgvuldig handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Er zijn in Nederland 1,5 miljoen professionals die verplicht zijn deze meldcode in te zetten en dat is een grote verantwoordelijkheid.

Heftige onderwerpen

Ingrijpen kan grote gevolgen hebben. Ingewikkelde gesprekken zijn vaak nodig en er kunnen zich situaties voordoen die vergaande besluiten met zich meebrengen.  Kindermishandeling, huiselijk geweld en seksualiteit zijn onderwerpen die ons allen - zowel de professionals als de betrokkenen zelf - persoonlijk kunnen raken. Ons eigen ongemak, onze angsten of twijfels zorgen er soms voor dat we hier niet adequaat op reageren. Die handelingsverlegenheid kan een enorme drempel zijn bij het bespreken van dit soort belangrijke thema’s.

Hoe nodig je een kind, ouder of verzorger uit met jou te praten. Hoe zorg je ervoor dat ouders zich niet aangevallen voelen. Hoe zorg je ervoor dat je de situatie per ongeluk niet verergert en hoe bespreek je een thema dat zo gevoelig ligt en veel emoties oproept.

Wanneer je deze gesprekken niet of onzorgvuldig voert, doet dat niet alleen het kind of de volwassene tekort, ook jijzelf blijft rondlopen met zorgen en twijfels. Vergeet nooit: hoe eerder geweld besproken wordt, hoe sneller hulp op gang kan komen, het geweld stopt en de veiligheid weer op de eerste plaats staat.

‘Wat gaat Naomi toch lekker helder in gesprek met ouders, verzorgers en kinderen."

Ieder persoon kan een groot verschil maken

Dessaur Trainingen leert je ‘handelingszeker’ te worden. Hiermee ervaren professionals het zelfvertrouwen om dat moeilijke gesprek juist wél aan te gaan en de beslissingen te nemen die in het belang zijn van het kind of de kwetsbare volwassene. Dit zorgt ervoor dat kinderen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen vertrouwen krijgen in jou als professional en de organisatie als geheel.

En het belangrijkste: wanneer jij deze materie goed beheerst, kun je echt het verschil maken in het leven van een kind en/of volwassene en het bijbehorende gezinssysteem.

Dessaur Trainingen biedt scholingen aan professionals die werken met en voor kinderen, hun gezinnen en (kwetsbare) volwassenen. Doel is om zorgvuldig het gesprek aan te gaan bij vermoedens van huiselijk geweld, kindermishandeling en rondom het thema seksualiteit en (veilig) opgroeien.

Kindermishandeling & huiselijk geweld

In Nederland maken circa 119.000 kinderen per jaar kindermishandeling en/of huiselijk geweld mee. Dat is minimaal 1 kind per schoolklas en dat zijn alleen de kinderen die in beeld zijn. Dit probleem kan én mag wat mij betreft niet onbesproken blijven.

Maar hoe bespreek je iets op zo’n manier dat de ouder of het kind het begrijpt? Hoe leg je ouders en verzorgers op respectvolle wijze uit dat de situatie thuis onveilig is voor hun kind en moet veranderen? Hoe geef ik kinderen een stem in het proces en geef ik ze regie binnen de grenzen die mogelijk zijn?

Seksualiteit & veilig opgroeien

In mijn jeugd was seksualiteit een onderwerp dat regelmatig besproken werd en zelf vond ik het ook nooit lastig om hierover te praten. Bij de Kindertelefoon en later bij Bureau Jeugdzorg viel het me pas écht op dat ‘gewoon’ praten over seksualiteit voor veel mensen helemaal niet makkelijk is. Ik zag ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en zelfs professionals zoeken naar de juiste woorden en met regelmaat in een soort kramp schieten wanneer het onderwerp aan bod kwam.

Gelukkig is er ook een hele gezonde en positieve kant aan seksualiteit en deze is onmisbaar in een gezonde seksuele opvoeding.

Verbind de thema’s huiselijk geweld en kindermishandeling en seksualiteit

De doelgroep van Dessaur Trainingen is werkzaam binnen zorg en welzijn, kinderopvang, onderwijs, (jeugd)hulpverlening, GGZ en gemeenten in het sociaal domein. Dessaur Trainingen blinkt uit in het verbinden van thema’s huiselijk geweld en kindermishandeling met het spectrum seksualiteit. Veel professionals en organisaties zien deze onderwerpen vaak ten onrechte los van elkaar. En dat is zonde aangezien ze elkaar enorm versterken en verdiepen.

Duurzame training en scholing voor professionals

Ben je verantwoordelijk voor het pedagogische beleid en/of het opleiden van professionals binnen je organisatie? En wil je onderzoeken hoe jullie als organisatie een volgende stap kunnen zetten in de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling en/of seksualiteit en opgroeien?
Wil je een krachtige en solide basis leggen en tot een scholingsplan komen waarbij het geen éénmalige kennisinjectie betreft of het afvinken van een ‘moetje’, maar de opgedane kennis beklijft en geborgd wordt?

Kijk dan wat de mogelijkheden zijn hier een samenwerking in aan te gaan. Ik denk met je mee vanaf het bedenken van de juiste beleidstappen, het opzetten van een goede strategie tot aan de borging. Op deze manier bouwen we aan een groot netwerk van betrokken en gemotiveerde professionals die levens kunnen veranderen. Sluit jij of je mooie organisatie zich bij ons aan?

Maak kennis met Naomi Dessaur

Naomi Dessaur richtte in 2008 ‘Dessaur Trainingen’ op en in 2018 het online platform voor ouders: ‘Naomi maakt Bespreekbaar’. Hier worden ouders ondersteund bij het praten met hun kinderen over seksualiteit.

Naomi is een vrouw met een missie:

“Van kleins af aan heb ik me er altijd over verwonderd en verbaasd dat het niet voor elk kind vanzelfsprekend is om gezond en veilig op te groeien. Niet elk kind kan kind zijn, zorgeloos opgroeien, krijgt kansen zich te ontplooien en tot bloei te komen. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen ertoe kan doen in het leven van een kind en dat dit soms al in hele kleine dingen zit. Door de scholing en trainingen die ik verzorg, de momenten dat ik me uitspreek op een podium of platform en de blogs en podcasts die ik maak, inspireer ik professionals en ouders. Ik begeleid en leer hen hoe ook zij verschil kunnen maken en reik de taal aan die hierbij nodig is. Niets doen is namelijk nooit een optie als je ziet of bemerkt dat een kind (of kwetsbare volwassene) in de knel zit”.